กัญชาศาสตร์ วิชาที่ใช่ ผู้ปกครองไม่ยอมรับ ขอใช้เกรด A พิสูจน์ความตั้งใจ

กัญชาศาสตร์ วิชาที่ใช่ ผู้ปกครองไม่ยอมรับ ขอใช้เกรด A พิสูจน์ความตั้งใจ
กัญชาศาสตร์ วิชาที่ใช่ ผู้ปกครองไม่ยอมรับ ขอใช้เกรด A พิสูจน์ความตั้งใจ

กัญชาศาสตร์ วิชาที่ใช่  ผู้ปกครองไม่ยอมรับ ขอใช้เกรด A พิสูจน์ความตั้งใจ

กัญชาศาสตร์  วิชาที่ใช่ แม้ผู้ปกครองไม่ยอมรับ คุณภีม-พศุตม์ พุฒซ้อน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าว่า เคยเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง อยู่ชั้นปีที่ 4 แต่รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเอง จึงไม่ตั้งใจเรียนมากนัก ระหว่างนั้นทราบข่าวว่าคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ ที่อยู่ในระบบการศึกษา จึงสนใจ ขอผู้ปกครองเปลี่ยนที่เรียน ซึ่งท่านไม่เห็นด้วย เพราะกัญชา เป็นสารเสพติด จึงกังวลเรื่องกฎหมาย  แต่ยืนยันว่าอยากเรียนจริงๆ จึงมาสมัครเรียนที่คณะนวัตกรรมเกษตร

“ช่วงแรก ผู้ปกครองไม่ค่อยยอมรับ แต่พอเข้ามาเรียนแล้ว เป็นสิ่งที่ผมสนใจจึงตั้งใจเรียนและสามารถทำคะแนนแต่ละวิชาได้ A และ B+ ที่บ้านก็ค่อยเปลี่ยนความคิด เพราะหลักสูตรที่เรียน เป็นการเรียนเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ วิชากัญชาศาสตร์ เป็นหนึ่งในวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ โดยเรียนตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การปลูกแบบสปารากในโรงเรือนปิด การใช้ระบบอัจฉริยะในโรงเรือน การผสมปุ๋ย และการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีสารสำคัญในการนำไปวิจัยทางการแพทย์” คุณภีม เล่าให้ฟัง

คุณภีม ตั้งใจ

และว่า นอกจากนี้ เขายังสนใจศาสตร์ด้านการนำไปใช้ในการรักษาด้วย จึงลงเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย ก. ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์) ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องของการนำกัญชาไปใช้ในตำรับยาอย่างแท้จริง โดยเรียนเกี่ยวกับตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา ซึ่งปกติจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพราะติดข้อกฎหมาย แต่เมื่อมีการปลดล็อกแล้ว จะสามารถศึกษาและปรุงตำรับยาต่างๆ นำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น

ดูแลอย่างดี

“การทำฟาร์มอัจฉริยะ เป็นอาชีพที่สนใจ เพราะมีพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมเกษตรมาสร้างอาชีพได้อย่างแน่นอน ส่วนการปลูกกัญชานั้น ในอนาคตหากกฎหมายปลดล็อกมากขึ้น สามารถนำวิชาความรู้มาต่อยอดได้เช่นกัน” คุณภีม กล่าว