ถึงกับตาลาย!! อ่าน ‘แบ๊กดร็อป’ จบ ก็สลบแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพการประชุม ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ในการประชุมกลับมีฉากหลัง หรือแบ๊กดร็อปที่ชวนปวดสายตาเป็นอย่างมาก โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการลงนามความร่วมมือขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในกลุ่มของหน่วยงานประชาสัมพันธ์กรมกองต่างๆของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) และมีการตักเตือนกันว่า หากจะมีการทำแบ๊กดร็อป ที่มีตัวอักษรแจ้งรายละเอียดหัวข้อการประชุมและหน่วยงานที่จัด ก็ไม่ควรทำในลักษณะแบบนี้ ซึ่งมีตัวอักษรที่ยาวเกินไปดูรกรุงรังเหมือนเอกสารการประชุมมากกว่าที่จะเป็นแบ๊กดร็อปที่เหมาะสม

 

ที่มา มติชนออนไลน์