คลังตอบ กลุ่มพิเศษ ลงทะเบียนเราชนะ ได้ที่ไหนบ้างนะ

คลังตอบ กลุ่มพิเศษ ลงทะเบียนเราชนะ ได้ที่ไหนบ้างนะ

หลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน โครงการ เราชนะ ได้บน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน จนมีข่าวคราวของโครงการมาอัพเดตกันเป็นระยะ แต่ก็ยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้

คลังจึงมีการแก้ไข ด้วยการกำหนดจุดลงทะเบียน 3,500 แห่ง ให้กับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งจุดลงทะเบียนมีดังนี้

– ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา/จุดบริการเคลื่อนที่

– ธนาคารออมสิน ทุกสาขา/จุดบริการเคลื่อนที่

– ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา/จุดบริการเคลื่อนที่

– สำนักงานคลังจังหวัด

– สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

– สำนักงานสรรพากรพื้นที่

นอกจากนี้ ประชาชนที่ไม่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หรือไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่จุดบริการที่กำหนดได้ คลังขอให้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนของท่านได้ที่ เจ้าหน้าที่เทศบาล/ตำบล อสม. อพม. กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มหาดไทย เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกให้