นพ.ยง ชี้ วัคซีนโควิด ได้เร็วเท่าไหร่ เศรษฐกิจฟื้นเร็วเท่านั้น

นพ.ยง ชี้ วัคซีนโควิด ได้เร็วเท่าไหร่ เศรษฐกิจฟื้นเร็วเท่านั้น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

โควิด-19 วัคซีนกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ผลกระทบการฉีดวัคซีนในวงกว้างในหลายประเทศที่ได้ฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากให้กับประชากรเห็นผลกระทบในวงกว้างบ้างแล้ว เช่นการระบาดในอังกฤษและอเมริกา หลังจากที่มีการโหมการให้วัคซีน ในประชากรเป็นจำนวนมาก

จำนวนผู้ป่วยต่อวันของทั้งสองประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จากที่มียอดสูงสุดในช่วงปีใหม่ ในอิสราเอลเองผู้ที่ฉีดวัคซีนกับผู้ที่ไม่ได้ฉีด มีอัตราการเป็นโรคที่ต่างกัน แสดงให้เห็นว่าวัคซีนไม่ใช่เพียงแต่ลดความรุนแรงของโรคหรือลดอาการตาย

แต่ยังลดการแพร่ระบาดของโรคหรือลดการติดต่อของโรคได้ แสดงให้เห็นว่าวัคซีนเป็นอาวุธที่สำคัญในการต่อสู้กับโควิด-19 ตลาดวัคซีนจึงเป็นที่แย่งกันอย่างมาก

สำหรับประเทศไทยไม่ควรรอวัคซีนทางตะวันตกแต่เพียงอย่างเดียว ควรใช้ระดับประเทศ เชิงนโยบาย หรือระดับรัฐบาลที่มีความสนิทสนม เจรจา ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของ จีน รัสเซีย ได้ผ่านการศึกษาระยะที่ 3 มาแล้วทั้งนั้น

มีการใช้เป็นล้านโด๊สและขึ้นทะเบียนแบบฉุกเฉินแล้วในหลายประเทศแล้ว ถ้าได้มาเร็วเท่าไหร่ก็จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้เร็วเท่านั้น การเดินทาง การท่องเที่ยว จะได้มีการฟื้นฟู เพื่อเศรษฐกิจของประเทศ