รอลุ้นต่อ! ใครลงทะเบียน เราชนะ ไม่ผ่าน ยื่นทบทวนสิทธิ รับ 7 พัน 8 ก.พ.นี้

รอลุ้นต่อ! ใครลงทะเบียน เราชนะ ไม่ผ่าน ยื่นทบทวนสิทธิ รับ 7 พัน 8 ก.พ.นี้

เพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station เผย กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์เราชนะ เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144