เผยภาพความผูกพัน “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ” ที่มีต่อพระพี่เลี้ยง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ รักสยาม หนังสือเก่า รับซื้อขายหนังสือเก่า หนังสือสะสม หนังสือโบราณ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายหนังสือเก่า หนังสือโบราณ ได้เผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และคุณวิไล อมาตยกุล พระพี่เลี้ยงท่านหนึ่ง โดยอ้างอิงจาก คำนำในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณวิไล อมาตยกุล

โดยระบุว่า ” พระพี่เลี้ยงพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับ คุณวิไล อมาตยกุล (ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.4) พระพี่เลี้ยงท่านหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

15284084_1297895630252490_3386661465176088202_n

เมื่อครั้งที่ คุณวิไลฯ ได้เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม คุณวิไลฯ เป็นการส่วนพระองค์ อยู่บ่อยครั้งเมื่อทรงว่างจากพระราชภารกิจ ทรงพระราชทานของเยี่ยมไข้และพระราชทานกำลังใจ เนื่องด้วยทรงพระราชอนุสรคำนึงถึงว่าเป็นพระพี่เลี้ยงอภิบาลพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

แม้กระทั่งเหตุการณ์เมื่อครั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ แรกประสูติ คุณวิไลฯ ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ถวายคำแนะนำในการดูแลพระอนามัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร

ความในข้อนี้ เห็นประจักษ์ได้จากคำนำในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณวิไล อมาตยกุล ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานคำนำในหนังสืออนุสรณ์เล่มดังกล่าวความว่า

15267716_1297895633585823_4000419443868008367_n

…….ทรงพระราชอนุสรถึงคุณวิไล อมาตยกุล เข้ามาปฏิบัติราชการถวายเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ได้ทรงประจักษ์ถึงอัธยาศัยอันดีงามความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ความจงรักภักดี และความรักความเอาใจใส่ที่คุณวิไล อมาตยกุล ถวายแด่พระราชโอรสและพระราชธิดามาแต่แรกประสูติ

จึงทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้คุณวิไล อมาตยกุล คอยดูแลพระสุขภาพพลานามัยของพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ต่างพระเนตรพระกรรณ ซึ่งคุณวิไล อมาตยกุล ก็ปฏิบัติหน้าที่โดยเรียบร้อยบริบูรณ์ ช่วยให้ทรงคลายพระราชหฤทัยห่วงใยกังวลในพระอนามัยของพระราชโอรสและพระราชธิดามาโดยตลอด………………..ทรงพระเจริญ”

ทั้งนี้ คุณวิไล อมาตยกุล เกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2461 เป็นธิดาของร้อยเอกหลวงวิฑูรสถลกิจ กับนางเรียง อมาตยกุล เมื่อสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาล จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในปี 2495 ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระครรภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระอภิบาลทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้นยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จากนั้น ได้เป็นคุณพยาบาลผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิไล อมาตยกุล ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) ชั้นสูงสุด จึงใช้คำนำหน้าว่า คุณ เนื่องจากมิได้สมรส นอกจากนั้น คุณวิไล อมาตยกุล ยังได้มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนและมีการจัดตั้ง โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อีกด้วย

 

ขอบคุณภาพ รักสยาม หนังสือเก่า, วิกิพีเดีย