ศบค. คลายล็อก ร้านอาหารเปิดถึง 5 ทุ่ม ปรับพื้นที่ควบคุมใหม่ทั่วประเทศ

ศบค. คลายล็อก ร้านอาหารเปิดถึง 5 ทุ่ม ปรับพื้นที่ควบคุมใหม่ทั่วประเทศ
ศบค. คลายล็อก ร้านอาหารเปิดถึง 5 ทุ่ม ปรับพื้นที่ควบคุมใหม่ทั่วประเทศ

ศบค. คลายล็อก ร้านอาหารเปิดถึง 5 ทุ่ม ปรับพื้นที่ควบคุมใหม่ทั่วประเทศ

วันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการแถลงสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดประจำวัน นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เผย มาตรการผ่อนคลายการใช้มาตรการและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

มาตรการผ่อนปรน พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

พื้นที่ควบคุมสูงสุด ขณะนี้มี 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี โดยมีมาตรการผ่อนปรนการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนี้

เงื่อนไขสถานที่ที่ยังคงปิด

 1. สถานประกอบการคล้าย ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปิดสถานที่ หรือ ซื้ออาหารนำไปรับประทานที่อื่น
 2. บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ปิดสถานที่
 3. สถานบริการ อาบน้ำ อาบอบนวด ปิดสถานที่ งดให้บริการนอกสถานที่
 4. สปา นวดแผนไทย จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่จังหวัด

เงื่อนไขสถานที่ที่เปิดได้

 1. ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม
 • ให้นั่งรับประทานอาหารได้ จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ (เน้นการเว้นระยะห่าง)
 • จำกัดเวลาไม่เกิน 23.00 .
 • งดดื่มสุราในร้าน (ซื้อกลับบ้านได้)

2. การจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม

 • จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (On site, Online, On air)
 • งดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในสถานที่
 • กรณีโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน หรือ รร.ตชด. ทุกพื้นที่เปิดเรียนได้ตามปกติ และมีการกำกับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

3. การประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหาร/สิ่งของ (เน้นกำกับการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ ก่อน-หลังร่วมกิจกรรม

 • จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน
 • งดดื่มสุรา และงดแสดงดนตรีที่มีการเต้นรำ

4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ

 • เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด
 • งดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในสถานที่

5. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม จัดนิทรรศการ

 • เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด
 • จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1 ตร../คน

6. แรงงานต่างด้าว จำกัดการเดินทางและเคลื่อนย้าย และใช้แอพพลิเคชั่นหมอชนะ

 • กรณีมีความจำเป็นในการเดินทางและเคลื่อนย้าย ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

7. สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย

 • แข่งขันได้ แบบไม่มีผู้ชม
 • ฝึกซ้อมได้และป้องกันโรคส่วนบุคคล

มาตรการผ่อนปรน พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่ ศบค. ยังกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยล่าสุดมาตรการผ่อนปรนมีดังนี้

เงื่อนไขสถานที่ที่ยังคงปิด

 • สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
 • สนามมวย สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ห้าง ฟิตเนส
 • สนามชนไก่ ชนวัว กัดปลา บ่อน สนามพระเครื่อง
 • กิจการอาบน้ำ อาบอบนวด สปา นวดแผนไทย
 • โรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา สถาบันการศึกษา
 • สนามเด็กเล่น สวนสนุก เครื่องเล่นเด็ก ตู้เกม ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต
 • การประชุมงานเลี้ยง กิจกรรมประเพณี ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก การจัดงานแสดงสินค้า
 • สถานีขนส่งสาธารณะ

เงื่อนไขสถานที่ที่เปิดได้

 • ตลาด ตลาดนัด จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และกำกับการเว้นระยะห่าง
 • ร้านอาหาร เปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 . งดดื่มสุราในร้าน
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า จำกัดเวลาเปิดไม่เกิน 21.00 .
 • ศูนย์เด็กเล็กและสถานที่พักผู้สูงวัย เฉพาะเข้าพักเป็นการประจำ
 • สถานประกอบการ โรงแรม พร้อมกำกับมาตรการป้องกันโรคในองค์กร

มาตรการผ่อนปรน พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)

เงื่อนไขสถานที่ที่ยังคงปิด

 1. บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัด

เงื่อนไขสถานที่ที่เปิดได้

 1. สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
 • นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ (เน้นการเว้นระยะห่าง) ไม่เกิน 23.00 .
 • จำกัดเวลาจำหน่าย/ดื่มสุรา ได้ไม่เกิน 23.00 .
 • แสดงดนตรีได้ งดการเต้นรำ

2. ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารได้ จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ (เน้นการเว้นระยะห่าง)

 • จำกัดเวลาจำหน่าย/ดื่มสุรา ได้ไม่เกิน 23.00 .

3. การจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม

 • เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติและกำกับมาตรการป้องกันโควิด-19
 • จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนในสถานที่
 • กรณีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน หรือ รร.ตชด. ทุกพื้นที่เปิดการเรียนได้ตามปกติ และมีการกำกับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

4. การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหาร/สิ่งของ (เน้นกำกับการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะก่อนหลังร่วมกิจกรรม)

 • จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 300 คน
 • แสดงดนตรีได้ งดการเต้นรำ

5. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ

 • เปิดให้บริการได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด
 • งดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในสถานที่

6. คนไทยเดินทางข้ามจังหวัด เน้นการตรวจคัดกรอง ติดตามกำกับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

7. สถานบริการ อาบน้ำ อาบอบนวด เปิดบริการได้ โดยจำกัดผู้ใช้บริการ

8. สปา นวดแผนไทย จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่จังหวัด

9. สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย

 • แข่งขันได้ มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด

มาตรการผ่อนปรน พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)

เงื่อนไขสถานที่ที่เปิดได้

 1. สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
 • จำกัดเวลาจำหน่วย/ดื่มสุรา ไม่เกิน 24.00 .

2. ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารได้ จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ (เน้นการเว้นระยะห่าง)

 • จำกัดเวลาจำหน่าย/ดื่มสุรา ไม่เกิน 24.00 .

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ

 • จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

4. คนไทยเดินทางข้ามจังหวัด เน้นการตรวจคัดกรอง ติดตามกำกับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

5. สถานบริการ อาบน้ำ อาบอบนวด

 • เปิดให้บริการได้ โดยจำกัดผู้ใช้บริการ

6. สปา นวดแผนไทย จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่จังหวัด

7. สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย

 • แข่งขันได้ มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด

8. บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัด

มาตรการผ่อนปรน พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)

เงื่อนไขสถานที่ที่เปิดได้

 1. สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
 • เปิดบริการได้ จำกัดเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด
 • จำหน่าย/ดื่มสุรา ในร้านตามที่กฏหมายกำหนด
 • แสดงดนตรีได้ เต้นรำได้ เน้นการเว้นระยะห่าง

2. ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารได้ จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ (เน้นการเว้นระยะห่าง)

 • เปิดบริการได้ จำกัดเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ

3. คนไทยเดินทางข้ามจังหวัด เน้นการตรวจคัดกรอง ติดตามกำกับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

4. สถานบริการ อาบน้ำ อาบอบนวด

 • เปิดให้บริการได้ โดยจำกัดผู้ใช้บริการ

5. สปา นวดแผนไทย จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่จังหวัด

6. สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย

 • แข่งขันได้ มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด

7. บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัด

แบ่งเขตพื้นที่ควบคุมใหม่

สำหรับการแบ่งเขตพื้นที่ควบคุมใหม่ ดังนี้