ครม.ไฟเขียว หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุมต่ออีก 1 ปี

ครม.ไฟเขียว หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุมต่ออีก 1 ปี

เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ กำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมปี 2564 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จำนวน 4 รายการ ได้แก่

  1. หน้ากากอนามัย

2. ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย

3. ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

4. เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ออกไปอีก 1 ปี

“ส่วนสินค้าเศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้ แม้ไม่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 แต่ด้วยสถานการณ์ราคาเศษกระดาษในตลาดโลกปรับตัวลดลง ซึ่งอาจมีการนำเข้าเศษกระดาษมาในไทยเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดเศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้ เป็นสินค้าควบคุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้านราคาแก่ผู้ประกอบการรับซื้อของและซาเล้ง รวมถึงป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย”

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ยังคงมีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องติดตามกำกับดูแลและควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม