ล็อกดาวน์ บางละมุง ปิดหลายสถานที่เสี่ยง งดจัดงานรื่นเริง 

ล็อกดาวน์ บางละมุง ปิดหลายสถานที่เสี่ยง งดจัดงานรื่นเริง 
ล็อกดาวน์ บางละมุง ปิดหลายสถานที่เสี่ยง งดจัดงานรื่นเริง 

ล็อกดาวน์ บางละมุง ปิดหลายสถานที่เสี่ยง งดจัดงานรื่นเริง 

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานข่าวระบุว่า คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 35/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในเขตท้องที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยสรุปดังนี้ 

1. ให้ปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้นในส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ ระบบสื่อสาร ในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายยา ร้านอาหาร (ให้เฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) สถานประกอบการที่มีการจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เครื่องครัว เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง

2. ให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

3. ให้ปิดร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม

4. ร้านสะดวกซื้อทุกประเภทที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

5. ให้ปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง

6. ให้ปิดสระว่ายน้ำสาธารณะ สวนน้ำ สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นให้บริการทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไว้เป็นการชั่วคราว

7. ให้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

8. ให้ปิดตลาดนัดพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชาทุกแห่ง

9. ให้ปิดโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ทุกแห่ง

10. ให้ปิดสถานที่จัดให้มีการเล่นสนุกเกอร์ บิลเลียด และโบว์ลิ่งทุกแห่ง

11. ให้ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ กิจการสปา กิจการเสริมความงาม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสถานเสริมความงาม และคลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม รวมไปถึงการให้บริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน สถานที่บริการควบคุมน้ำหนักทุกแห่ง

12. ให้ปิดสถานที่ออกกำลังกายในอาคาร (ฟิตเนส) ทุกแห่ง

13. ให้ปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง

14. สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น สนามกีฬาต่างๆ หรือสถานที่ที่มีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อเล่นกีฬา ห้ามสังสรรค์หรือทำกิจกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกันที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร

15. ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคน อาทิ กิจกรรมรื่นเริง สังสรรค์ นันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร

16. ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกนอกเคหะสถาน

17. ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการบริการประชาชนหรือมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณามีคำสั่งตามความเหมาะสมตามสถานการณ์และภารกิจ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ล็อกดาวน์ บางละมุง ปิดหลายสถานที่เสี่ยง งดจัดงานรื่นเริง 
ล็อกดาวน์ บางละมุง ปิดหลายสถานที่เสี่ยง งดจัดงานรื่นเริง
ล็อกดาวน์ บางละมุง ปิดหลายสถานที่เสี่ยง งดจัดงานรื่นเริง 
ล็อกดาวน์ บางละมุง ปิดหลายสถานที่เสี่ยง งดจัดงานรื่นเริง