ชาวสาธารณสุขร่วมปฎิบัติธรรม “ทำดีที่สุด ถวายเป็นพระราชกุศล”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขรวมใจ “ทำดีที่สุด ถวายเป็นพระราชกุศล” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสนองพระราชปณิธาน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลังความดี กระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ  จัดกิจกรรม  “ทำดีที่สุด ถวายเป็นพระราชกุศล” ได้แก่ พิธีสวดพระอภิธรรม  พิธีสวดมนต์  พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมปฏิบัติธรรม การบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จัดกิจกรรมโรงพยาบาลรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green and Clean Hospital) การปลูกต้นไม้/พืชสมุนไพร ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน/สถานบริการ และการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เป็นเวลา 1 ปี รวมทั้งในวันที่ 16-31 มกราคม 2560 อุปสมบทพระ 89 รูป ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

4i5m5mkdeebz-768x512 s__9510931

 

 

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า   สำหรับกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 50 วันแห่งการสวรรคต อีกทั้งให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ มีปัญญา มีเหตุผล และสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านศีล สมาธิ ปัญญา มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต โดยมีบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 107 คน เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 ที่วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 50 วันแห่งการสวรรคต ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น. ณ ลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : มติชนออนไลน์