6 สิ่งต้องรู้ เมื่อบุกตลาด Gen Z เพิ่มยอดขายได้แน่นอน

6 สิ่งต้องรู้ เมื่อบุกตลาด Gen Z เพิ่มยอดขายได้แน่นอน
6 สิ่งต้องรู้ เมื่อบุกตลาด Gen Z เพิ่มยอดขายได้แน่นอน

6 สิ่งต้องรู้ เมื่อบุกตลาด Gen Z เพิ่มยอดขายได้แน่นอน

หากใครที่กำลังสร้างธุรกิจ และตั้งใจไว้ว่าจะบุกตลาด Gen Z (กลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน หมายถึงคนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เด็กๆ กลุ่มนี้จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ) แต่ยังไม่มีแนวทาง โดย เพลิน By Krungsri Guru ได้สรุป 6 สิ่งต้องรู้เมื่อบุกตลาด Gen Z ไว้ดังนี้

  1. กว่าครึ่งของชาว Gen Z นิยมซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ กว่า 4 ใน 5 ของชาว Gen Z ใช้สังคมออนไลน์เป็นประจำ ชอบหาข้อมูลและเปรียบเทียบสินค้าในอินเตอร์เน็ต และนิยมซื้อสินค้าผ่าน E-Commerce มากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ผู้ประกอบการธุรกิจจึงควรมีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีข้อมูลของสินค้าอย่างละเอียด เช่น ภาพแสดงตัวอย่างของสินค้า ขนาดสี ราคา และที่สำคัญ ควรพัฒนาช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และขั้นตอนการชำระเงินที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว
  2. ชาว Gen Z ไม่ใช่พวก Brand Loyal แต่จะให้ความสำคัญกับตัวสินค้าเป็นอย่างๆ ไป ไม่ติดแบรนด์เนมแต่นิยมใช้สินค้าที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย สินค้าแบบ Multifunction จึงเป็นที่นิยมในชาว Gen Z เช่น เฟอร์นิเจอร์แบบอเนกประสงค์หรือเครื่องสำอางอเนกประสงค์ ผู้ประกอบการธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบสินค้าให้สามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้น
  3. ผู้บริโภคชาว Gen Z มีปริมาณประชากรลดน้อยลง แต่ก็มีอำนาจซื้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การเข้าใจและสร้างพฤติกรรมการบริโภคจากชาว Gen Z อาจสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่ากลุ่มลูกค้าวัยอื่นๆ โดยกลุ่มนี้ต้องการสินค้าเฉพาะเจาะจงที่แสดงความเป็นตัวของตัวเองและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจควรจะมีความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคชาว Gen Z เห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และเลือกใช้สินค้าด้วยความเต็มใจ
  4. ชาว Gen Z ชอบช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย นิยมการสื่อสารด้วยข้อความที่สั้นและเข้าใจง่าย ผ่าน แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น ไลน์, เฟซบุ๊ก, WhatsApp หรือบริการ Banking Online ผู้ประกอบการธุรกิจจึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองด้วยข้อความที่สั้นและกระชับ หรือเป็นรูปภาพแบบอินโฟกราฟิก
  5. จะไม่ค่อยเชื่อในวิธีการตลาด หรือโฆษณาแบบเดิมๆ การเชิญให้ชาว Gen Z มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ พร้อมกับที่เปิดโอกาสให้พวกเขาสร้างตัวตนด้วยการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นการตลาดแบบใหม่ที่ฉีกการตลาดแบบเดิมซึ่งจะทำให้ชาว Gen Z รู้สึกผูกพันและมีความจงรักภักดีกับแบรนด์ของคุณ และยังช่วยส่งเสริมการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ให้กับชาว Gen Z อีกด้วย
  6. ชาว Gen Z ค่อนข้างจะใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้า เนื่องจากโลกของอินเตอร์เน็ตที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลของสินค้าต่างๆ ทำได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหาข้อมูลสินค้าตามห้างหรือร้านค้า เพียงแค่คลิกด้วยปลายนิ้วก็มีข้อมูลสินค้าต่างๆ ให้เลือกอย่างมากมายแล้ว ดังนั้น ชาว Gen Z จึงคัดเลือกสินค้าที่พวกเขาค้นหาข้อมูลอย่างมากก่อนที่จะเลือกซื้อ หากสินค้าของเรามีคุณภาพโดดเด่น ก็จะช่วยให้การตัดสินใจในการซื้อสินค้าของชาว Gen Z มาเลือกสินค้าเราได้ง่ายขึ้น