“อรรชกา”สั่งก.อุตปรับบทบาทเรสคิวเซ็นเตอร์ด่วน ต้องออกไปช่วยเอสเอ็มอีปีกหัก

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กสอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับบทบาทการทำงานของศูนย์ช่วยเหลือเอสเอ็มอี (เอสเอ็มอี เรสคิว เซ็นเตอร์) กระทรวงอุตสาหกรรม จากเดิมที่เปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาติดต่อขอรับการช่วยเหลือโดยตรงจากศูนย์ เป็นการออกไปเจาะกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศแทน เพื่อให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น เพราะยังมีกระแสข่าวความเดือดร้อนจากเอสเอ็มอีเข้ามาต่อเนื่อง ประกอบกับเอสเอ็มอีที่เดือดร้อนบางส่วนยังไม่กล้าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากรัฐ โดยรูปแบบใหม่จะออกไปสำรวจความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ กระทรวงฯจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีภาคผลิต และบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคผลิต ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด เมื่อเอสเอ็มอีเข้าร่วมแล้ว ภาครัฐจะประสานข้อมูลกับซัพพลายเชนในการช่วยแก้ไปหาเบื้องต้น จากนั้นจะขยายวงออกไปเรื่อยๆ เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้จนสมบูรณ์

นายพสุกล่าวว่า ผลการทำงานของเอสเอ็มอี เรสคิว เซ็นเตอร์ ช่วง 3-4 เดือนพบว่าเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาส่วนหนึ่งไม่กล้าเดินมาบอกรัฐ ทำให้ตั้งแต่เปิดให้บริการมีผู้ประกอบการเข้ามาขอความช่วยเหลือจากศูนย์แล้วประมาณ 3,000 ราย กลุ่มนี้กระทรวงฯ จะใช้งบประมาณช่วยเหลือรูปแบบให้กู้ปลอดดอกเบี้ย จากกองทุนพลิกฟื้นเอสเอ็มอีที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อนุมัติระยะแรก จำนวน 1 พันล้านบาท และล่าสุดสสว. ยังอยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณ ระยะที่ 2 จำนวน 2 พันล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในปี 2560

 

ที่มา มติชนออนไลน์