โอกาสดี กฟผ. เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ใครหางานอยู่ คลิกเลย

โอกาสดี กฟผ. เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ใครหางานอยู่ คลิกเลย

เว็บไซต์ กฟผ. เผยแพร่ประกาศ รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่

1. แพทย์

2. ทันตแพทย์

3. ตำแหน่งงานสำหรับผู้มีประสบการณ์ในตลาดธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และเฉพาะทางอื่นๆ
จำนวนรวม 6 อัตรา

ผู้สนใจ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.egat.co.th/recruit หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348