เร่งฟื้นฟูอาชีพ สร้างรายได้ “บาร์เบอร์-ซาลอน” 1,000 แห่ง ในพื้นที่เสี่ยงโควิด

เร่งฟื้นฟูอาชีพ สร้างรายได้ “บาร์เบอร์-ซาลอน” 1,000 แห่ง ในพื้นที่เสี่ยงโควิด
เร่งฟื้นฟูอาชีพ สร้างรายได้ “บาร์เบอร์-ซาลอน” 1,000 แห่ง ในพื้นที่เสี่ยงโควิด

เร่งฟื้นฟูอาชีพ สร้างรายได้  “บาร์เบอร์-ซาลอน” 1,000 แห่ง ในพื้นที่เสี่ยงโควิด  

ข่าวจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แจ้งว่า  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กำหนดจัดงานแถลงข่าว “โครงการช่างผมอุ่นใจ” โดย สค. ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ประจำประเทศไทย และ 6 สมาคมช่างผมและเสริมสวยในประเทศไทย ได้แก่ สมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย   สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมสวยและช่างตัดผมไทย สมาคมวิชาชีพ ช่างทำผมไทย สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้แก่เจ้าของร้านบาร์เบอร์และร้านซาลอนขนาดเล็กจำนวน 1-3 เก้าอี้ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่พบ   ผู้ติดเชื้อสูงที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการ ตลอดจนจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,000 ร้าน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้ปลอดภัยตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของร้านบาร์เบอร์และซาลอนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ฟื้นฟูอาชีพและรายได้

สำหรับการแถลงข่าว “โครงการช่างผมอุ่นใจ” ดังกล่าว จัดให้มีขึ้นในเวลา 12.00 น. วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.นี้ ที่ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์