ครม. เปิดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ให้ใช้ฟรี ช่วงหยุดยาว 3-8 ก.ค. นี้

ครม. เปิดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ให้ใช้ฟรี ช่วงหยุดยาว 3-8 ก.ค. นี้

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข่าว เนื่องจากวันที่ 4-7 ก.ค. 2563 เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน พี่น้องประชาชนอาจวางแผนเดินทางออกจาก กทม. เป็นจำนวนมาก เพื่อไปท่องเที่ยว พักผ่อน และทำกิจกรรมอื่น ๆ ในต่างจังหวัด ส่งผลให้การจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะจุดที่ออก-เข้า กทม.และปริมณฑล

ครม. จึงมีมติให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – บ้านฉาง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 ก.ค. 63 ถึง 24.00 น. ของวันที่ 8 ก.ค. 63 ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การจราจรมีความคล่องตัว ช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน