นายกฯ เรียกประชุม พิจารณาขยายใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ระยะ 5

นายกฯ เรียกประชุม พิจารณาขยายใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ระยะ 5

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยคาดว่าจะเป็นการพิจารณาขยายการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกไปอีก 1 เดือน ตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.

รวมถึงพิจารณาผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ระยะที่ 5 โดยเฉพาะ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบ อบ นวด, บุคคลที่จะเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ, มาตรการรองรับการศึกษาเด็กนักเรียนชายแดน และการเว้นที่บนรถโดยสาร ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งผู้ประกอบการและนักดนตรี ที่ได้มาร้องเรียนก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุม ศบค. เห็นชอบตามข้อเสนอ ก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สถานประกอบการที่จะกลับมาเปิดให้บริการในช่วงการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 5 จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทาง ศบค. กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและไม่ให้มีการกลับมาแพร่ระบาดในไทยอีก เช่น กำหนดเวลาเปิดปิดระหว่าง 17.00-24.00 น. ผู้ใช้บริการต้องอยู่ห่างกันคนละ 1 เมตรเป็นอย่างน้อย สถานบริการต้องจัดให้มีพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อหนึ่งโต๊ะ