รัฐเปิดช่องทาง ให้ ปชช. แจ้งเบาะแส เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.ก.กู้เงินฯ

รัฐเปิดช่องทาง ให้ ปชช. แจ้งเบาะแส เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พรก. กู้เงินฯ

รัฐเปิดช่องทาง ให้ ปชช. แจ้งเบาะแส เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.ก.กู้เงินฯ

วันที่ 24 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงาน เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความระบุว่า เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.ก.กู้เงินฯ สำหรับการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดกลไก 4 ด้าน ในการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของ พ.ร.ก.กู้เงินฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย

1. การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส
2. การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
3. การตรวจสอบข้อเท็จจริง
4. การดำเนินมาตรการทางปกครอง วินัย อาญา

พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียน รวมถึงตรวจสอบโครงการการใช้จ่าย พ.ร.ก.กู้เงินฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.pacc.go.th หรือ โทร. สายด่วน 1206 เพื่อสร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/32624