เผย 5 อันดับชาติที่ 4G แรงที่สุด!!! อยากรู้มั้ยไทยได้อันดับเท่าไหร่ของโลก?

เว็บไซต์ xda-developers รายงานว่า OpenSignal บริษัทศึกษาและจัดทำข้อมูลด้านคลื่นการสื่อสารข้อมูลจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เปิดเผยรายงานการศึกษาข้อมูลโครงข่ายการสื่อสารยุคที่ 4 หรือ 4G LTE ประจำปี 2016 โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้กว่า 500,000 คนทั่วโลก และการวิเคราะห์กว่า 1.7 หมื่นล้านครั้ง

ผลปรากฏว่า ประเทศสิงคโปร์ เป็นชาติที่มีอัตราเร็วการส่งผ่านข้อมูลบนโครงข่าย 4G LTE ที่รวดเร็วที่สุดในโลก ด้วยค่าเฉลี่ยถึง 45.9 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)

ขณะที่เกาหลีใต้ตามมาติดๆ ด้วยค่าเฉลี่ย 45.8 Mbps อันดับที่ 3 คือ ประเทศฮังการี ด้วยค่าเฉลี่ย 40.6 Mbps โรมาเนีย 35.6 Mbps และนิวซีแลนด์ 34.9 Mbps

ส่วนประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยอัตราเร็วอยู่ที่ 15.73 Mbps อันดับที่ 63 จากทั้งหมด 78 ประเทศทั่วโลกโดยค่าเฉลี่ยของไทยนั้นเกือบเท่ามาเลเซียที่ได้อันดับที่ 62 ค่าเฉลี่ย 15.80 Mbps ขณะที่สหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่ 68 มีค่าเฉลี่ยที่ 13.03 Mbps ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ คอสตาริกา ค่าเฉลี่ยที่ 5.82 Mbps

การศึกษายังรวมไปถึงความครอบคลุมของโครงข่าย 4G ในประเทศด้วย โดยอันดับหนึ่งของโลก คือ เกาหลีใต้ ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 95.71 ตามมาด้วย ญี่ปุ่น ร้อยละ 92.03 ลิทัวเนีย ร้อยละ 84.73 ฮ่องกงร้อยละ 84.52 เนเธอร์แลนด์ร้อยละ 84.10 และสิงคโปร์ ร้อยละ 82.61 ส่วนไทยได้อันดับที่ 28 ของโลก ร้อยละ 69.81 มากที่สุดในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ อันดับสุดท้าย คือ ศรีลังกา ร้อยละ 40.27

ด้านอัตราเร็วการส่งผ่านข้อมูลเฉลี่ยบนโครงข่าย 4G LTE ทั่วโลกอยู่ที่ 17.4 Mbps เพิ่มขึ้นจากปี 2015 (12.6 Mbps) ขณะที่ OpenSignal ระบุว่า การศึกษาครั้งนี้พบข้อมูลที่น่าตกตะลึง คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วกลับมีอัตราเร็วเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ขณะที่อินเดีย ซึ่งกำลังเป็นดาวรุ่งในวงการไอที มีค่าเฉลี่ยอัตราเร็วเพียง 6.4 Mbps (อันดับที่ 76)

ผู้สนใจรายละเอียดสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่https://opensignal.com/reports/2016/11/state-of-lte