ข่าวดี! ครม. อนุมัติ งดเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 64

ข่าวดี! ครม. อนุมัติ งดเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 64

งดเก็บค่าธรรมเนียม – เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาทต่อห้องพัก

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 ตามร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม ของกระทรวงมหาดไทย พื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เนื่องจากการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าพัก

กระทรวงมหาดไทย จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หวังให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ยังคงสามารถประกอบธุรกิจต่อไป

โดยมีการประเมินการสูญเสียรายได้ประมาณ 31,354,200 บาทต่อปี จากจำนวนห้องพักของโรงแรม 783,855 ห้อง ในปี 2562