เครียดได้…คลายเป็น! กรมสุขภาพจิต แนะ 9 วิธีจัดการความเครียด ในช่วงโควิด-19

Top view portrait of a woman lying at the desk near the laptop. Education, business concept photo. Lifestyle

เครียดได้…คลายเป็น! กรมสุขภาพจิต แนะ 9 วิธีจัดการความเครียด ในช่วงโควิด-19

กรมสุขภาพจิต – สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมากว่าครึ่งปีแล้ว ประชาชนหลายคน โดยเฉพาะเหล่าคนทำมาหากิน จึงเกิดภาวะเครียดสะสม ทั้งจากการจำกัดกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน การทำมาหากินไม่ได้

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ 9 วิธีจัดการความเครียด ในช่วงโควิด-19 ให้ทำตามกันง่ายๆ ดังนี้

1. หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม

2. ผ่อนคลายความเครียดด้วยการฝึกลมหายใจ นั่งสมาธิ

3. สร้างบรรยากาศโต๊ะทำงานให้น่าดู

4. ทำกิจกรรมที่ชอบเล่น เช่น ออกกำลังกาย เล่นดนตรี เล่นกีฬา

5. หาวิธีแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว

6. ฝึกทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ

Back view of Asian business woman talking to her colleagues about plan in video conference. Multiethnic business team using computer for a online meeting in video call. Group of people smart working from home.

7. ปรับทัศนคติให้คิดบวก

8. ชวนพูดคุยคลายความทุกข์

9. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323