ปล่อยกู้หมื่นล้าน ! SME D Bank ดันธุรกิจท่องเที่ยว ลุกสู้วิกฤตโควิด-19

ปล่อยกู้หมื่นล้าน ! SME D Bank ดันธุรกิจท่องเที่ยว ลุกสู้วิกฤตโควิด-19

เมื่อธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย และมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น ต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จนทำให้เกิดภาวะธุรกิจชะลอตัว ยอดขายดิ่ง หรือบางรายร้ายแรงถึงขั้นต้องเลย์ออฟพนักงาน และปิดตัวลง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จึงจัดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 หรือ ‘สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash’  วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ให้แก่ ผู้ประกอบการรายเล็กในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เช่น ธุรกิจโรงแรม ห้องพัก ร้านอาหาร นำเที่ยว สปา และขนส่งที่เกี่ยวเนื่อง เช่น รถทัวร์, รถบัส, รถตู้, รถแท็กซี่, เรือนำเที่ยว, รถเช่า ฯลฯ  โดยให้ยื่นกู้ได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้ารายใหม่

จุดเด่นของสินเชื่อนี้ คือ วงเงินกู้สูงถึง 3 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระได้นาน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 2 ปีแรก 3% ปีที่ 3-5 คิดอัตรา MLR+1% โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินโครงการ Call Center 1357  www.smebank.co.th /LINE Official Account: SME Development Bank