ในหลวง-พระราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” แก่ รพ.ทั่วประเทศ

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” แก่ รพ.ทั่วประเทศ

ห้องตรวจหาเชื้อ – เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ จากการติดเชื้อโควิด-19 โดยพระราชทานแก่โรงพยาบาลกลาง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นแห่งที่ 3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” (Modular Swab Unit) ที่พัฒนาโดยเอสซีจี ให้แก่ โรงพยาบาลกลาง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นแห่งที่ 3 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ห่างออกจากกัน

โดยมี นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง นางสาวอภิรดี สุนันทตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง และนางประพิมพรรณ เกรียงวัฒนศิริ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลกลาง พร้อมด้วย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี และนางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management เอสซีจี ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ดังกล่าว

โรงพยาบาล 20 แห่งที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ได้แก่

1. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
2. รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
3. สถาบันบำราศนราดูร
4. รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
5. สถาบันโรคทรวงอก
6. รพ.ตำรวจ
7. รพ.กลาง
8. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
9. รพ.นครปฐม
10. รพ.ราชบุรี


11. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
12. รพ.พหลพลพยุหเสนา
13. รพ.อุตรดิตถ์
14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์
15. รพ.นครพิงค์
16. รพ.อุดรธานี
17. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
18. รพ.สุราษฎร์ธานี
19. รพ.สงขลานครินทร์
20. รพ.หาดใหญ่