เคลียร์ชัด “การตรวจสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยา เกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท”

ทางเพจเฟซบุ๊ก “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” ได้รวม 5 คำถามยอดฮิตที่มีคำตอบเคลียร์ชัด “การตรวจสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยา เกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท”

  1. ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บ้าง

    คำตอบ : เกษตรกรทุกกลุ่ม พืช ประมง และปศุสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร กับหน่วยงานนั้นๆ และได้ปรับปรุงทะเบียนปี 62/63

2.สิ่งที่ต้องทำสำหรับเกษตรกรเพื่อได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา มีอะไรบ้าง

คำตอบ : เกษตรกรทุกราย ให้ไปเช็กรายชื่อที่ติดประกาศของหมู่บ้าน, เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 หากพบรายชื่อในประกาศแล้ว ให้รอกระทรวงการคลังพิจารณาจ่ายเงินผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. หรือธนาคารอื่นใดก็ได้ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

3.เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนปี 2562 แต่ไม่ได้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ : สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนปี 2562 และยังทำการเกษตรอยู่ แต่ไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ ให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในหมู่บ้าน (ตามที่ตั้งแปลงปลูก), หากพบรายชื่อในประกาศแล้ว ขอให้รีบแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563

4.เกษตรกรรายใหม่ ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน จะมีรายชื่อในประกาศหรือไม่? และจะต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ : สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนจะไม่มีรายชื่อในประกาศ จะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ เมื่อมีการปลูกพืชแล้ว 15 วันตามเกณฑ์ ให้รีบติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอเอกสาร ทบก.01 จากผู้นำชุมชน หรือ อกม. หรือเกษตรอำเภอ, ยื่นแบบฟอร์ม ทบก.01 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด ส่งให้ผู้นำชุมชนหรือ อกม. หรือเกษตรอำเภอ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงไปตรวจสอบแปลงของท่าน

5.หน่วยงานใดที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้บ้าง

คำตอบ : – เกษตรกรปลูกพืช ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เช็กสถานะการขึ้นทะเบียน http//farmer.doae.go.th
– เกษตรกรทำประมง ขึ้่นทะเบียนที่สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด สอบถาม โทร. 02-104-9444
– เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด เช็กสถานะการขึ้นทะเบียน Line official @ddldthailand และ คำแนะนำเพิ่มเติม : ควรไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกรอบการผลิต