เทสโก้ โลตัส ช่วยพี่น้องเกษตรกร รับซื้อผลไม้เพิ่ม เร่งขาย 2,000 สาขาทั่วไทย

เทสโก้ โลตัส ช่วยเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 รับซื้อผลไม้ไทยเพิ่มกว่า 50% ขยายช่องทางจำหน่ายจากร้านใหญ่ สู่ร้านเอ็กซ์เพรส รวม 2,000 สาขาทั่วประเทศ

เทสโก้ โลตัส ช่วยเกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปต่างประเทศ โดยในปีนี้เทสโก้ โลตัส จะรับซื้อผลไม้ฤดูกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 50% พร้อมขยายช่องทางการจำหน่ายสู่ร้านเทสโก้ โลตัส ทุกรูปแบบ รวมทั้งเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส รวมทั้งหมด 2,000 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ ให้ลูกค้าได้รับประทานผลไม้อร่อย ในราคาคุ้มค่า จากร้านค้าใกล้บ้านหรือส่งตรงถึงบ้าน

คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า  เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืน โดยช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีโครงการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผ่านคนกลาง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ส่วนลูกค้าก็ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกษตรกรเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถระบายผลผลิตได้ในต่างประเทศ ส่งผลให้มีผลผลิตล้นตลาด จึงเป็นที่มาของการร่วมมือระหว่างเทสโก้ โลตัส กับกระทรวงพาณิชย์ ในการรับซื้อผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกกว่า 50% และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายนอกเหนือจากเทสโก้ โลตัส สาขาใหญ่ ไปสู่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทั้ง 1,600 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์

ซึ่งโครงการนี้เป็นไปตามพันธกิจ 3 ประการของเทสโก้ โลตัส ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จะช่วยให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่คุ้มค่า และสนับสนุนชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งรวมถึงเกษตรกรด้วย

“ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ลูกค้าจะสามารถเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ มังคุด เงาะ ลองกอง สละ ลิ้นจี่ ลำไย ส้ม และทุเรียน คัดสรรจากแหล่งเพาะปลูกคุณภาพ โดยเทสโก้ โลตัส รับซื้อตรงจากสหกรณ์การเกษตรโดยไม่ผ่านคนกลาง นอกเหนือจากเทสโก้ โลตัส สาขาใหญ่ 400 แห่งแล้ว ลูกค้าจะสามารถซื้อผลไม้หลากหลายประเภท ได้ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทั้ง 1,600 สาขาอีก ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในการเป็นร้านสะดวกซื้อในชุมชนที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยมีทั้งอาหารสด ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็น เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถซื้ออาหารและสินค้าอื่นๆ ที่จำเป็นใกล้บ้านโดยไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย”

พิเศษกว่าเดิม จะมีทุเรียนพร้อมรับประทานจำหน่ายใน 80 สาขา ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลไม้ไทยตามฤดูกาลได้ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา โดยนอกเหนือจากคุณภาพ ความปลอดภัย และราคาที่คุ้มค่าแล้ว ยังได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยให้สามารถฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้อีกด้วย