ฝีมือไทยเจ๋ง! ผลิตนวัตกรรมเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันไวรัส COVID-19

ฝีมือไทยเจ๋ง! ผลิตนวัตกรรมเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันไวรัส COVID-19

ข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ทางทีมงานวิจัยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกแบบและคิดค้นอุปกรณ์ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จากบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ติดตั้งพร้อมใช้งานแล้ว และอยู่ในระหว่างดำเนินการให้สถาบันบำราศนราดูร ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 08-7287-9202