กฟภ. ชี้แจงข่าว กรณีแอดมินตอบคำถามคลาดเคลื่อน ปมค่าประกันใช้ไฟฟ้า

กฟภ. ชี้แจงข่าว กรณีแอดมินตอบคำถามทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ปมค่าประกันใช้ไฟฟ้า

จากกรณีรัฐบาลเห็นชอบให้คืนเงิน “ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า” ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถขอรับเงินค่าประกันคืน จำนวนกว่า 23 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงินกว่า 33,000 ล้านบาท ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 และรับเงินตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 63 เป็นต้นไป

ซึ่งวันนี้ (25 มี.ค.) เป็นวันลงทะเบียนเป็นวันแรก พบว่า มีประชาชนจำนวนมาก เข้าไปลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของทั้ง 2 เว็บ จนหน้าเว็บของทั้ง กฟภ. และ กฟน. มีปัญหา ทั้งนี้ยังพบว่า มีสมาชิกทวิตเตอร์ได้เข้าไปสอบถาม ถึงการคืนเงินประกันดังกล่าว ว่า ภายหลังการคืนเงินแล้ว หากมิเตอร์ได้รับความเสียหาย จะต้องจ่ายเงินเองเนื่องจากไม่มีเงินประกันแล้วใช่หรือไม่

โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบคำถามว่า “กรณีเงินประกันเมื่อขอคืนมาแล้ว สิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกไป หากมิเตอร์เสียหาย ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ กรณีหากท่านไม่สะดวกที่จะยื่นเรื่องขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าก็สามารถทำได้ หากไม่ขอเงินคืนประกันดังกล่าวจะยังอยู่เหมือนเดิม”

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มี.ค. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชี้แจงประเด็นข่าวการเผยแพร่กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าสอบถามเกี่ยวกับการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าแล้วสิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่ และมีการส่งต่อข้อความดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

1.เงินที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามาลงทะเบียนขอรับเงินคืนนั้น เป็นเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับมิเตอร์

2.จากเดิมประชาชนมาขอใช้ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่าย 2 ส่วนคือ ค่าติดตั้งมิเตอร์ และค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้า ที่จะเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ เช่น มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ ประเภทบ้านอยู่อาศัย จะมีการจ่ายค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้า 300 บาท เพราะการที่จะเรียกเก็บเงินผู้ใช้ไฟฟ้าได้ต้องใช้ไฟให้ครบเดือนก่อน และเมื่อถึงกำหนด ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จ่ายเงินค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือนก็จะหักเงินส่วนนี้ไป

3.กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีกระบวนการและขั้นตอนการแจ้งเตือนเป็นระยะเวลา 28 วัน เช่น เดิมหากไม่มีการชำระค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือนจึงจะเข้าสู่กระบวนการงดการจ่ายไฟ

4.แม้ว่าภายหลังที่คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วก็ตาม หากพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้านั้นๆ มีปัญหาจากการใช้งานตามปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ เพราะมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5.อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีประชาชนเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเป็นจำนวนมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนทยอยการเข้าไปลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย