ชวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ร่วมโครงการ “รับยาใกล้บ้าน” ลดเวลารอ-เสี่ยงโควิด-19

ชวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ร่วมโครงการ “รับยาใกล้บ้าน” ลดเวลารอ-เสี่ยงโควิด-19

รับยาใกล้บ้าน –  ประชาชนที่เป็นผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิต หอบหืด และผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วว่า “มีอาการคงที่” ท่านสามารถเข้าร่วม “โครงการรับยาใกล้บ้าน” โดยแจ้งความประสงค์กับแพทย์ที่ท่านรักษาตัวอยู่

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 108 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ร้านขายยา ขย.1) จำนวน 889 ร้าน ใน 64 จังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ป่วยใช้เวลาในโรงพยาบาลที่สั้นลง ไม่ต้องต่อคิวหน้าห้องรับยา ที่สำคัญ จะช่วยลดโอกาสของการอยู่ในสถานที่แออัด และป้องกันโรคโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง

ตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ คลิก https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx…

ที่มา ไทยคู่ฟ้า