‘พีไอเอ็ม’ สร้างเครือข่ายทั่วโลกกว่า 800 แห่ง เพิ่มโอกาสเด็กไทยทำงาน ตปท.

‘พีไอเอ็ม’ดินหน้าสร้างเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน-ภาคการศึกษาเพิ่มเติมทั่วโลกกว่า 800 แห่ง เปิดโอกาสเด็กไทยเรียนจบ มีโอกาสโกอินเตอร์ทำงาน เผยมีเด็กไทยฝึกงานเสร็จ ได้ทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านวิศวะ ด้านการจัดการ การบริการ

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อาทิ Digitalization ที่ทำให้โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Disruption ที่โลกถูกปั่นป่วนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และธุรกิจใหม่ๆ ไปจนถึงเรื่องการทำงาน ที่ทุกคนต้องพร้อมจะเพิ่มทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลถึงภาคการศึกษา และเยาวชนไทยจำเป็นต้องมีทักษะที่หลากหลายจากสถานประกอบการจริงมากขึ้น ไม่เฉพาะในสถานประกอบการในไทยแต่รวมไปถึงในต่างประเทศ พีไอเอ็ม ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” และการเผยแพร่องค์ความรู้จากภาคธุรกิจเข้าสู่ห้องเรียน จึงจะเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย สร้างความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในระดับนานาชาติทั่วโลกเพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของพีไอเอ็มได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากองค์กรชั้นนำในหลากหลายประเทศ รวมถึงได้ฝึกทักษะใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการในกระแสโลก

ด้าน นายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีล่าสุดมีบัณฑิตของพีไอเอ็มจำนวนหนึ่ง ได้ไปทำงานต่อที่ญี่ปุ่นโดยตรงหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน เช่น จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์

ปัจจุบัน พีไอเอ็ม มีเครือข่ายพันธมิตรที่สร้างความร่วมมือกันรวมกว่า 800 รายทั่วโลก อาทิ สถานทูต 43 แห่ง  ทั้งในเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลียและโอเชียเนีย อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ แอฟริกา องค์กรธุรกิจทั่วโลกเกือบ 600 แห่ง มหาวิทยาลัยราว 200 แห่งใน 34 ประเทศ ครอบคลุมอาเซียน ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ และครอบคลุมมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ Top University ของโลก เช่น California Institute of Technology (USA), National University of Singapore (SINGAPORE), Waseda Univerity (JAPAN), Beijing Language and Culture University (CHINA) และ University of Helsinki (FINLAND) โดยมีความร่วมมือกันในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเปิดโอกาสให้เด็กไปฝึกงานกับองค์กรพันธมิตรในต่างประเทศ การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปมากับมหาวิทยาลัยชั้นนำ การมอบทุนการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกัน

โดยจากการสำรวจบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เข้ารับปริญญาในปีนี้ 3,144 คน พบว่ามีอัตราบัณฑิต ผู้มีงานทำแล้ว จากสถิติสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบัณฑิตจบใหม่ ในโอกาสนี้ พีไอเอ็ม จึงจัดงานรับปริญญาภายใต้แนวคิด PIM UniWow” เป็นงานรับปริญญาแบบเทศกาล หรือ Carnival ที่ไม่ได้เพียงมีพิธีมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามปกติ แต่ยังมีการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน โดยพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 ก.พ.นี้ และมีการออกบู๊ธจากเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาของพีไอเอ็มด้วย