กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุฯ 6 ตำแหน่ง จำนวน 266 อัตรา ใครหางานอยู่ รีบเลย!

Business concept with copy space. Office desk table with pen focus and analysis chart, computer, notebook, cup of coffee on desk.Vintage tone Retro filter, selective focus.

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุฯ 6 ตำแหน่ง จำนวน 266 อัตรา ใครหางานอยู่ รีบเลย!

เว็บไซต์ กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบุคคล เข้ารับบรรจุข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 266 อัตรา โดยตำแหน่งที่รับสมัคร มีดังนี้

1.นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา
คุณสมบัติ : เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

2.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 80 อัตรา
คุณสมบัติ : เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์และต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
คุณสมบัติ : เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

4.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติ : เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติ : เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

6.นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติ : เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ และต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tax.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 27 ก.พ. 63