“53 ไฟลต์ ไม่มีพัก” ชาวเน็ตแห่ชม “คุณหมอ” ตรวจคนเข้า-ออกประเทศ คัดกรองไวรัสอู่ฮั่น

“53 ไฟลต์ ไม่มีพัก” ชาวเน็ตแห่ชม “คุณหมอ” ตรวจคนเข้า-ออกประเทศ คัดกรองไวรัสอู่ฮั่น

สุดยอดหมอ – เป็นเวลาหลายวันแล้ว ที่บ้านเรามีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม ไวรัสอู่ฮั่น หลายฝ่ายตื่นตัว ออกมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะ สนามบิน ที่เป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวชาวจีน ต่างเดินทางเข้ามาเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนกันในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ภาคสนามต่างทำงานกันบนความเสี่ยงอย่างหนัก เพื่อคัดกรองและสกัดกั้นไม่ให้เชื้อไวรัสนี้แพร่เข้ามาในประเทศ

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Orabelle Ying Ying ได้โพสต์ข้อความและภาพการทำงานของ นายแพทย์โรม บัวทอง ที่เสียสละอยู่ตรวจประชาชนเข้า-ออกประเทศ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 53 เที่ยวบินแบบไม่มีพัก ทั้งยังไม่ทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเพียงลำพัง พร้อมกับโพสต์ขอร้องประชาชน อย่าแสดงความคิดเห็นไม่สร้างสรรค์ เพื่อมาทำลายขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ