อย. เตือนอย่าหลงเชื่อ “สเปรย์พ่นปากอ้างฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา” ไม่จริง!

อย. เตือนอย่าหลงเชื่อ “สเปรย์พ่นปากอ้างฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา” ไม่จริง!

วันที่ 25 ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลส่งต่อออนไลน์ ใช้เบตาดีนสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ย้ำ อย. ไม่เคยมีการอนุญาตให้โฆษณาสรรพคุณในลักษณะดังกล่าว โดยจากการตรวจสอบเบตาดีนสเปรย์ที่ผ่านการอนุญาต เป็นสเปรย์พ่นปากที่มีตัวยา โพวิโดน ไอโอดีน มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ใช้สำหรับลดอาการอักเสบบริเวณช่องปาก ลำคอ เท่านั้น

กรณีพบข้อมูลจากสื่อออนไลน์ระบุวิธีป้องกันอย่างง่ายทำได้ด้วยตนเองจากไวรัสโคโรนา โดยการใช้เบตาดีนสเปรย์ฆ่าเชื้อ นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งว่า ไม่เคยมีการอนุญาตให้โฆษณาสรรพคุณตามที่ระบุบนสื่อออนไลน์ โดยเบตาดีนสเปรย์ที่ผ่านการอนุญาตกับ อย. มีสรรพคุณที่ได้รับอนุญาตเป็นสเปรย์พ่นปาก  ที่มีตัวยาโพวิโดน ไอโอดีน มีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อโรค โดยมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ลดอาการอักเสบบริเวณช่องปากและลำคอ ได้แก่ อาการระคายคอ ความรู้สึกไม่สบายที่คอ แผลในปาก และระงับกลิ่นปาก เท่านั้น หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยในเรื่องสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ขอให้สอบถามมาได้ที่สายด่วน อย. 1556