เทสโก้ โลตัส มอบตะกร้าให้ลูกค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

เทสโก้ โลตัส มอบตะกร้าให้ลูกค้าช่วงตรุษจีน เมื่อซื้ออาหารสดครบ 600 บาท


คุณวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และ คุณสลิลลา สีหพันธุ์
ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส ร่วมสนับสนุนการใช้วัสดุธรรมชาติจากชุมชน แทนถุงพลาสติกในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง

โดยเทสโก้ โลตัส จะมอบตะกร้าจักสานที่ผลิตโดยชุมชนให้ลูกค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ สาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 22–24 มกราคม 2563 เมื่อลูกค้าซื้ออาหารสดครบ 600 บาท ต่อใบเสร็จ รับฟรีตะกร้าโอท็อปเพื่อใส่สินค้าและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้ปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ งดให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในทั้ง 2,000 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา โดยมีถุงใช้ซ้ำจากวัสดุหลากหลายประเภท ราคาเริ่มต้นเพียง 3 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและประชาชนในการช่วยกันลดขยะพลาสติกและรักษาสิ่งแวดล้อม