“เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ปีที่ 7 สร้างสุขและรอยยิ้มให้น้องบ้านราชาวดี (หญิง)

“เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ปีที่ 7 สร้างสุขและรอยยิ้มให้น้องบ้านราชาวดี (หญิง)

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แบ่งปันความรักและความสุข แก่น้องๆ เด็กและเยาวชนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จ.นนทบุรี

คุณรุ่งทิพย์ พรหมชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านเชสเตอร์ แบรนด์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไก่ย่าง และเมนูข้าวสไตล์ไทย ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า เชสเตอร์ฟู้ด ริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าเชสเตอร์ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาตอบแทนคุณสังคม สำหรับวันนี้จิตอาสา ได้มาจัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้น้องๆ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จ.นนทบุรี พร้อมทั้งมอบเงินจากการตั้งกล่องรับบริจาคที่ร้านเชสเตอร์ 200 สาขาทั่วประเทศ รวม 100,000 บาท เพื่อให้สถานคุ้มครองฯ นำไปใช้ประโยชน์แก่น้องๆ ต่อไป

“วันนี้ ชาวเชสเตอร์จิตอาสาและลูกค้าเชสเตอร์ ผนึกกำลังจัดกิจกรรมสันทนาการ อาทิ ประดิษฐ์ของชำร่วย ร้องเพลง และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อร่วมสร้างกำลังใจและรอยยิ้มให้แก่น้องๆ และเป็นการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้กับเพื่อนพนักงานเชสเตอร์อีกด้วย” คุณรุ่งทิพย์ กล่าว

คุณธนิยา รตนะมโน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสถานคุ้มครองฯ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จ.นนทบุรี กล่าวว่า สถานคุ้มครองฯ ขณะนี้ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนหญิงพิการทางสมองและปัญญาอายุระหว่าง 7-18 ปีทั่วประเทศ จำนวน 450 คน

“กิจกรรมจิตอาสาของ เชสเตอร์ฟู้ด มีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางของสังคม เพราะการให้ความรัก ความอบอุ่นจะช่วยให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป” คุณธนิยา กล่าว

เชสเตอร์ฟู้ดส์ ดำเนินโครงการ “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เน้นการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับมูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้นกว่า 1,500,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งในระยะยาว./