คนกรุงเฮ! รถไฟฟ้าสายสีม่วงลดราคา นั่งตลอดสาย 20 บาท

คนกรุงเฮ! ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงลดราคา ส่วนขยายเชื่อมต่อสายสีม่วง-สีน้ำเงิน จัดโปรโมชั่นตั๋วเดินทาง 30 วัน 50 เที่ยว ราคา 2,350 บาท ทดลอง 3 เดือน หากผู้โดยสารเพิ่ม มีโอกาสขยายต่อ

การประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด รฟม. ครั้งที่ 2/2562  มีมติอนุมัติแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสาร 2 สาย คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2562 

สำหรับรายละเอียด คือ ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง (จันทร์-ศุกร์) ช่วงเวลาระหว่าง 09.00-17.00 น. วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งวัน จัดโปรโมชั่น ไม่เกิน 20 บาท จากปัจจุบันจัดเก็บ 14-42 บาท ใช้ได้ทั้งบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ซื้อเหรียญโดยสาร 

คิดค่าโดยสาร คือ เดินทางเข้าสถานีแรกคิดค่าแรกเข้า 14 บาท

เดินทาง 1 สถานี คิดค่าโดยสาร 17 บาท

เดินทาง 2 สถานีขึ้นไป 20 บาทตลอดสาย

ส่วนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จัดโปรโมชั่น เดินทางแบบ 30 วัน สามารถใช้เชื่อมต่อการเดินทางร่วมกับสายสีม่วง ทำให้ค่าโดยสารที่เกิดจากการเชื่อมต่อตลอดสายมีราคาถูกสุดอยู่ที่ 47 บาทต่อเที่ยว จากปัจจุบันการเดินทางเชื่อมต่อ 2 สายมีอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด 70 บาท ใช้ได้เฉพาะบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ

ค่าโดยสาร คือ จำนวน 15 เที่ยว ราคา 780 บาท จำนวน 25 เที่ยว ราคา 1,250 บาท จำนวน 40 เที่ยว ราคา 1,920 บาท จำนวน 50 เที่ยว ราคา 2,350 บาท