ครม. มีมติให้ กทม.-นนทบุรี หยุดงาน 4-5 พ.ย. หวังแก้รถติดประชุมสุดยอดอาเซียน

ครม. มีมติให้ กทม. – นนทบุรี หยุดงาน 4-5 พ.ย. หวังแก้รถติดประชุมสุดยอดอาเซียน

ครม. ประกาศแล้ว มีมติให้วันที่ 4-5 พ.ย. 62 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะ กทม. และ นนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรช่วงประชุมสุดยอดอาเซียน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศมีมติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไป

ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชน