แม็คโคร ลงพื้นที่ฟื้นฟูร้านค้าโชวห่วย หลังโดนน้ำท่วมหนัก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  รวมพลังพนักงานจิตอาสา พัฒนาโชห่วยไทย เร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังประสบภัยน้ำท่วมรุนแรง  พร้อมส่งกูรูจากศูนย์มิตรแท้โชห่วย ช่วยปรับปรุง แนะแนวทางลัดทำเงินให้พร้อมเปิดร้านอีกครั้ง

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากจังหวัดอุบลราชธานี ประสบภัยน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมา แม็คโคร ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาร้านค้าปลีกภายใต้โครงการ จิตอาสา พัฒนาโชห่วยไทย  ลงพื้นที่ปรับปรุงร้านค้ารายย่อย ให้กลับมาสู่ความเป็นปกติอีกครั้ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์มิตรแท้โชห่วย จะช่วยแนะนำมาตรฐานการปรับปรุงภาพลักษณ์  กระบวนการบริหารจัดการร้าน ให้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน

“ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา แม็คโคร ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจที่จะต้องเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ เมื่อเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง ในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี แม็คโครไม่นิ่งนอนใจที่จะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชน รวมถึงตั้งแผนฟื้นฟูผู้ประกอบ การโชห่วยที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ให้กลับมาประกอบกิจการ และดำรงชีพได้อีกครั้ง”

สำหรับร้านที่โครงการจิตอาสา พัฒนาโชห่วยไทย เข้าช่วยฟื้นฟูและปรับปรุงล่าสุด โดยมี
นาง ลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย  ร้านของนายทองพูล ลีลาศสง่างาม ต.แจระแม, ร้านของคุณสะอาด ท่อนจันทร์ และร้านคุณพรรณี ประคองพันธ์ ใน อ.วารินชำราบ, ร้านของนายธีรเดช เจตน์เจริญสฤษฎิ์ อ.เมือง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งมีสภาพความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา

“แม็คโครได้รวบรวมพนักงานจิตอาสาจำนวนหนึ่ง พร้อมด้วยทีมงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไปช่วยกันฟื้นฟู ให้ร้านของคุณทองพูล กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้หน่วยงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วยลงพื้นที่ให้คำปรึกษาทุกด้าน โดยเฉพาะที่สำคัญคือการจัดร้านให้ถูกสุขลักษณะหลังน้ำท่วม และนำสินค้าจัดวางในหมวดหมู่ที่ถูกต้องเหมาะสม”

ทั้งนี้  แม็คโคร มีลูกค้าสมาชิกผู้ประกอบการโชห่วยและร้านอาหาร ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน และภาคเหนือตอนล่างในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสาขาแม็คโครในแต่ละพื้นที่ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

 “ร้านโชห่วยรายย่อยที่มีจำนวนมาก ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเชิงบริหารจัดการ การจัดเรียงสินค้าให้เป็นมาตรฐาน  ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงมีคู่แข่งรายใหม่ ๆ โดยเฉพาะร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กและร้านออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งหากไม่พัฒนาปรับปรุงร้านโชห่วย ก็จะสูญเสียโอกาสทางการค้าไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้านค้าเล็ก ๆ เหล่านี้ก็จะเติบโตเคียงคู่ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน” นางศิริพร กล่าว

ที่ผ่านมา แม็คโครได้จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ และตอกย้ำการเป็น มิตรแท้โชห่วย” อย่างต่อเนื่องภายใต้ 4 โครงการหลัก ประกอบด้วย ศูนย์มิตรแท้ โชห่วย   โครงการ U Project  ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์หลักสูตรการจัดการร้านค้าปลีก, โครงการโชห่วยรุ่นเยาว์  และ ตลาดนัดโชห่วย ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยแม็คโคร มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ ให้ก้าวทันต่อกระแสเทคโนโลยี ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแต่ละโครงการได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี