กรมอนามัยแจ้ง สถานการณ์ฝุ่นพิษ ทะลุค่ามาตรฐาน เริ่มกระทบสุขภาพ เลี่ยงออกนอกอาคาร

กรมอนามัยแจ้ง สถานการณ์ฝุ่นพิษ ทะลุค่ามาตรฐาน เริ่มกระทบสุขภาพ เลี่ยงออกนอกอาคาร

สถานการณ์ฝุ่นพิษ – เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” ระบุว่า “แจ้งเตือนสถานการณ์ PM2.5 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. หลายพื้นที่มีค่าเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศ และฝนน้อยลง ทำให้ฝุ่นมีการสะสมตัวมากขึ้น สำหรับกรุงเทพมหานคร มีค่าเกินมาตรฐานค่าสูงสุดทุกพื้นที่ใน กทม. สูงสุดที่ 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)ที่เขตบางพลัด ปริมณฑล ค่าสูงสุดที่ 66 มคก./ลบ.ม. ที่ จ.สมุทรปราการ และภาคอีสาน ค่าสูงสุดที่ 56 มคก./ลบ.ม. ที่อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ลดระยะเวลาการออกนอกอาคารโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์