ธ.ก.ส. คาดเกษตรกร 1 ล้านรายเซ่นพิษน้ำท่วม เตรียมวงเงินสินเชื่อ 5.5 หมื่นล้านช่วยลูกค้า

ธ.ก.ส. คาดเกษตรกร 1 ล้านรายเซ่นพิษน้ำท่วม เตรียมวงเงินสินเชื่อ 5.5 หมื่นล้านช่วยลูกค้า

ธ.ก.ส.ตุน5.5หมื่นล.ช่วยลูกค้าน้ำท่วม – นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างการรอประเมินความเสียหายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเข้าไปสำรวจความเสียหายได้เมื่อน้ำลดแล้ว แต่ในเบื้องต้นคาดการณ์จะมีลูกค้าเกษตรกรได้รับความเสียหายประมาณ 1 ล้านราย ซึ่งมาตรการที่ออกมานั้น มีวงเงินสินเชื่อช่วยเหลือรวม 55,000 ล้านบาท หากไม่เพียงพอ ก็จะสามารถขอคณะกรรมการ (บอร์ด) เพื่อพิจารณาเพิ่มวงเงินช่วยเหลือได้อีก ฉะนั้นจึงไม่น่ามีปัญหาในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาในครั้งนี้

“การประเมิน เราจะทำร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพื้นที่ สำรวจว่ามีเกษตรกรได้รับความเสียหายเท่าไร แต่ถ้าสำรวจว่าลูกค้า ธ.ก.ส. รายไหนเสียหายสิ้นเชิง ก็จะได้รับเงินชดเชยจากการประกันภัยนาข้าวเพิ่มเติมอีกไร่ละ 1,260 บาท ซึ่งเราจะจ่ายเงินหลังสำรวจความเสียหายแล้ว” นายสมเกียรติ กล่าว

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังจะทยอยจ่ายเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/2563 ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ให้กับเกษตรกรในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

สำหรับมาตรการช่วยเหลือของ ธ.ก.ส. ด้านภาระหนี้สินที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส. กรณีที่เกษตรกรได้รับความเสียหายด้านการผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้ ธ.ก.ส. จะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของผู้ประสบภัยทุกราย และมีสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติวงเงินรวม 55,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อน จำเป็นในครัวเรือนและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ในช่วง 6 เดือนแรก และสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินรายละ 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย MRR -2 หรือเท่ากับ 4.875% ต่อปี กำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี ซึ่งขณะนี้ธนาคารให้สินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติไปแล้ว 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นในส่วนของการให้สินเชื่อช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง