เกษตรเข้มอาหารสัตว์ปนเปื้อน

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สารวัตรปศุสัตว์ได้ตรวจพบสารในกลุ่มเมลามีน (Melamine group) คือ กรดซัยยานูริก ปนเปื้อนผสมในอาหารสัตว์ประเภทเครื่องในปลาหมึกแห้ง จำนวน 3 ครั้ง ปริมาณกว่า 60,000 กิโลกรัม ที่นำเข้าจากบริษัท เค เอ ประเทศเวียดนาม ผ่านผู้นำเข้าบริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จำกัด และบริษัท บีอิ้งเวลส์ จำกัด ในประเทศไทย กรมปศุสัตว์จึงได้อายัดและนำไปทำลายอาหารสัตว์นำเข้าทั้งหมดที่ตรวจพบการปนเปื้อนสารกลุ่มเมลามีน ในวันที่ 26 ตุลาคม ณ ศูนย์ราชการ กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ กรมยังได้ทำหนังสือไปยังบริษัทผู้นำเข้าเพื่อระงับการนำเข้า และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต้นทางเพื่อขึ้นบัญชีดำหรือแบล็กลิสต์ระงับการส่งออกอาหารสัตว์ดังกล่าวมายังประเทศไทยต่อไป

“ขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อกระทรวงได้ดำเนินการสั่งระงับนำเข้าและดำเนินการเผาทำลายของกลางเสร็จสิ้นแล้ว จากนี้ก็จะดำเนินการติดต่อไปยังประเทศเวียดนาม เพื่อตรวจสอบบริษัทดังกล่าวว่ามีการกระทำความผิด และใช้สารเมลามีนปนเปื้อนในอาหารสัตว์จริงหรือไม่ หากตรวจพบว่าจริง กระทรวงจะขึ้นบัญชีดำ เพื่อระงับการนำเข้าซื้อขายจากบริษัทดังกล่าวทันที” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มมาตรฐานเฝ้าระวังและตรวจสอบ เพื่อป้องกันการนำเข้าสารกลุ่มเมลามีนมาผสมในอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สารกลุ่มเมลามีนถือเป็นสารเคมีในอุตสาหกรรมใช้ในการผลิตพลาสติกกาว ไวท์บอร์ด สีย้อมในหมึก ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์บางประเทศมีการลักลอบนำเมลามีนไปใช้ผสมในอาหารสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณโปรตีนในอาหารสัตว์สูงมากกว่าปริมาณที่มีอยู่จริงในอาหารสัตว์ ซึ่งสารกลุ่มเมลามีนมีโทษทั้งในคนและในสัตว์

ที่มา เทคโนโลยีชาวบ้าน