ก.พลังงาน ซุ่มจัดเซอร์ไพรส์สารพัดมาตรการด้านพลังงานยาใจคนจน

กระทรวงพลังงาน ซุ่มจัดเซอร์ไพรส์สารพัดมาตรการด้านพลังงานยาใจคนจน – ให้ปตท.ทำแผนช่วยเหลือเอสเอ็มอี พร้อมประสานคลังทำต้นแบบมาตรการการแก้จนออกมา โดยช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

งัดมาตรการพลังงานช่วยคนจน – รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดทำแผนช่วยเหลือด้านพลังงานแก่กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยให้ไปพิจารณาว่าแต่ละอุตสาหกรรมจะเข้าไปช่วยเหลือด้านการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

“เบื้องต้นจะขอความร่วมมือ ปตท. และพร้อมเปิดกว้างให้หน่วยงานอื่นที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือด้วย ไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐ เช่น การลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ส่วนการช่วยเหลือผู้มีรายได้ กระทรวงพลังงาน ก็กำลังประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อจัดทำต้นแบบมาตรการการแก้จนออกมา โดยช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพลังงานจะดูแลในเรื่องค่าไฟฟ้าและค่าเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย กลุ่มคนรายได้น้อย และกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ จากปัจจุบัน ปตท.ได้ช่วยเหลือราคาเอ็นจีวี สำหรับยานยนต์ ราคาพิเศษให้กับแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถโดยสารขนาดใหญ่ และอยู่ระหว่างการพิจารณาช่วยเหลือครอบคลุมถึงกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ด้วย แต่จะช่วยเหลือรูปแบบใด ยังต้องศึกษาข้อมูลให้เหมาะสมอีกครั้ง จากที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน เคยมีแนวคิดให้ส่วนลดน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ราคาส่วนลดลิตรละ 3 บาท แต่ถูกยกเลิกไป หลังจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง

รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า กระทรวงพลังงานยืนยันมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้ ไม่ได้มองเรื่องปัจจัยราคาน้ำมันที่ถูกหรือแพง แต่จะมองในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่เน้นเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เพราะมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพราะการไขปัญหาคนยากจน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ขาดโอกาส ที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่จะต้องหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเดือนก.ย.นี้

ล่าสุด กระทรวงพลังงานยังได้เตรียมนโยบาย 1 ชุมชน 1 พลังงานทดแทน 1 เมกกะวัตต์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน ให้เข้าถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เอง และหากผลิตเหลือใช้สามารถขายเข้าระบบ สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ ซึ่งประเด็นนี้ได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดหาพื้นที่ และสร้างชุมชนต้นแบบในการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน ก่อนที่จะขยายครอบคลุมไปสู่ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป คาดว่าจะได้ข้อสรุปพื้นที่ภายในเดือนก.ย.นี้

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างการจัดหาข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการปลูกหญ้าเนเปียร์ (หญ้าเลี้ยงช้าง) เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ก่อนจะกลับมาฟื้นโครงการดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มขึ้น ตามนโยบายการส่งเสริมพืชพลังงานบนดิน หลังจากที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน เคยดำเนินโครงการดังกล่าวไปแล้ว แต่ได้หยุดการส่งเสริมตั้งแต่ปี 2557