อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดชั่วคราว หวั่นน้ำป่าไหลหลาก

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดชั่วคราว หวั่นน้ำป่าไหลหลาก

โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ทีฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง แบะท้องที่ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 126 มิลลิเมตร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอนอินทนนท์ จึงขอประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกเป็นการชั่วคราว ดังนี้

1.เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว หมู่ที่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2.แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่ยะ หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ อน.3 (แม่ยะ) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เมื่อปริมาณน้ำในลำธารเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอยู่ในระดับปกติแล้ว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

เมื่อปริมาณน้ำในลำธารเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอยู่ในระดับปกติแล้ว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง