เกษตรกรพังงาร่ำไห้ นายทุนกดราคามังคุด ต่ำสุดในรอบ 30 ปี จำต้องเททิ้ง ไร้รัฐเหลียวแล

เกษตรกรพังงาร่ำไห้ นายทุนกดราคามังคุด ต่ำสุดในรอบ 30 ปี จำต้องเททิ้ง ไร้รัฐเหลียวแล

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณวินัย ประพฤทธิ์ธรรม ประธานกลุ่มเกษตรกรผลิตมังคุดตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ร่ำไห้ขณะกล่าวถึงปัญหาราคาผลผลิตมังคุด จ.พังงา ที่ตกต่ำอย่างหนัก โดยวันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ เพราะพ่อค้าคนกลาง และกลุ่มนายทุนที่รับซื้อมังคุดเพื่อส่งออกงดรับซื้อชั่วคราว เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากกว่าทุกปี โดยคาดว่าแต่ละวันมีผลผลิตมังคุดในจังหวัดพังงาจากทั้ง 8 อำเภอ มากกว่าวันละ 200 ตัน

คุณวินัย ประพฤทธิ์ธรรม

ทำให้พ่อค้าคนกลาง และกลุ่มนายทุนที่รับซื้อมังคุดรวมหัวกันกดราคาเหลือกิโลกรัมละ 5-8 บาท เกษตรกรส่วนหนึ่งไม่สามารถรับกับราคาที่ขาดทุนอย่างหนักได้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตมังคุดใน จ.พังงา อยู่ที่กิโลกรัมละ 8-12 บาท ทำให้ต้องเทมังคุดที่เก็บมาทั้งหมดทั้งรายละ 1,000-2,000 กิโลกรัม สาเหตุมาจากพ่อค้าคนกลาง และนายทุนรวมหัวกันกดราคา ปฏิเสธไม่รับซื้อมังคุดของเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วันนี้มีเกษตรกรส่วนหนึ่งใน จ.พังงา นำผลผลิตมังคุดออกมาจำหน่ายตามท้องตลาดในราคากิโลกรัมละ 15 บาท หรือ 4 กิโลกรัม 50 บาท ขณะที่พ่อค้าคนกลางปิดการรับซื้อมังคุดชั่วคราว โดยอ้างว่าปริมาณมังคุดล้นตลาด หากจะรับซื้อก็เพียงกิโลกรัมละ 5 บาท หรือไม่เกิน 8 บาท ทำให้เกษตรกรต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่คุ้มทุน เพราะต้องจ้างคนเก็บมังคุดกิโลกรัมละ 5 บาท

ขณะที่ต้นทุนการผลิตมังคุดใน จ.พังงา ตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 8-12 บาท ซึ่งต้องจ่ายเป็นค่าตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ตัดแต่งกิ่ง เมื่อรวมราคาต้นทุนกับค่าจ้างแรงงานเก็บมังคุด ต้นทุนก็ตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 13 -17 บาท ก่อนหน้านี้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคากิโลกรัมละ 35-40 บาท ก่อนที่เมื่อวานที่ผ่านมาราคาตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 15 บาท แต่วันนี้กลับราคาตกต่ำลงไปอีกจนเหลือกิโลกรัมละ 5 บาท

ด้านคุณทวี ยนต์ธรรม์ธรรม เกษตรกรบ้านบางติบ เปิดเผยว่า ราคามังคุดที่ตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 5-8 บาท เป็นราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี ตั้งแต่ตนปลูกมังคุดเพื่อจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยประสบปัญหาราคาตกต่ำขนาดหนักเหมือนทุกวันนี้ จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจดูแลแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุดของเกษตรกรใน จ.พังงา ด้วย โดยวันนี้ตนต้องเทมังคุดทิ้งมากกว่า 2,000 กิโลกรัม เพราะขายไปก็ขาดทุน เช่นเดียวกับเกษตรกรอีกหลายรายต้องจำใจเก็บมังคุดมาเททิ้ง เพราะขายแล้วขาดทุน โดยเชื่อว่าสาเหตุมาจากพ่อค้าคนกลาง และกลุ่มนายทุนรวมหัวกดราคาจำหน่ายผลผลิตมังคุดที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

คุณวินัย ประพฤทธิ์ธรรม ประธานกลุ่มเกษตรกรผลิตมังคุดตำบลบางนายสี กล่าวอีกว่า เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด อดทนต่อสู้กับปัญหามังคุดราคาตกต่ำมาตลอดเวลา ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งทางราชการจะเห็นใจ เข้ามาดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาไม่ให้เกษตรกรต้องขาดทุนจนล้มละลาย ไม่เคยเรียกร้อง หรือรวมกลุ่มประท้วงสร้างปัญหาให้ทางราชการหนักใจ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นหน่วยงานใดจะเข้ามาช่วยเหลือดูแล วันนี้จึงอยากให้คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีหันมาให้ความสนใจแก้ปัญหาเกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนบ้าง เพราะปัจจุบันเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตมังคุดเฉลี่ยแค่กิโลกรัมละ 15 บาท

สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดบ้านบางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จะรวมกลุ่มกันเพื่อจำหน่ายมังคุดโดยวิธีประมูลราคา ซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาประมูลซื้อมังคุดในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด วันนี้ผู้ประมูลได้ให้ราคาสูงสุด แค่กิโลกรัมละ 17 บาท หากภาครัฐปล่อยให้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำโดยไม่เหลียวแลช่วยเหลือ เกษตรกรหลายรายเตรียมรวมกลุ่มเรียกร้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาราคามังคุดในโอกาสต่อไป