‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ ทรงพระอักษรถวายพระพรพระมารดา ในวันคล้ายวันประสูติ

‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ ทรงพระอักษรถวายพระพรพระมารดาในวันคล้ายวันประสูติ ลงในการ์ดรูปหัวใจสีทองว่า “กราบพระบาททรงพระเจริญ” พร้อมลงพระนามว่า “พัชรกิติยาภา”

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ / เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 13 ก.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” เพื่อร่วมถวายพระพรร่วมกับประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันที่ 13 ก.ค. ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงพระอักษรถวายพระพรพระมารดาลงในการ์ดรูปหัวใจสีทองว่า “กราบพระบาททรงพระเจริญ” พร้อมลงพระนามว่า “พัชรกิติยาภา”

จากนั้น ทรงนำจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกับกรรมการมูลนิธิฯ กรรมการอำนวยการจัดงานฯ และประชาชนที่มาร่วมงาน โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ขับกล่อมบทเพลงพิเศษ “เพลงกรมหมื่นสุทธนารีนาถ” และแพรว AF ร่วมร้อง “เพลงเจ้าหญิงของคนยาก”

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าในวันเดียวกัน ภายในงานฯ จุดรถประกอบอาหารมูลนิธิฯ แจกข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรประทานแก่ประชาชน ที่มาเที่ยวงานฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” จัดโดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ภายใต้แนวความคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ 3 ประการของมูลนิธิฯ ในรอบระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ภารกิจด้านการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ภารกิจด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัย และภารกิจด้านการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของปัญหาอุทกภัย และได้เรียนรู้ถึงวิธีการเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัย

โดยมูลนิธิฯ นำผลการดำเนินงานดังกล่าว มาจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการภาพยนตร์ 4 มิติ การจัดแสดงสิ่งของที่บรรจุในถุงยังชีพพระราชทานผ่านแอพพลิเคชั่น QR Code และสามารถมีส่วนร่วมในการทดลองบรรจุถุงยังชีพ การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากร้าน “พึ่งพา” และร้านค้ารับเชิญ อาทิ ร้านภูฟ้า มูลนิธิจุฬาภรณ์ โครงการกำลังใจ ร้านณภา ร้านสมาคมแม่บ้านและภริยาเหล่าทัพ ร้านค้าจากสถานทูตต่างๆ

ตลอดจนร้านค้ารับเชิญจากหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงร้านค้าทั่วไปรวมกว่า 150 ร้านค้า โดยดำเนินการจัดงานมาแล้วทั้งสิ้น 9 วัน และในวันที่ 14 ก.ค. จัดงานเป็นวันสุดท้าย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ รายได้จากการจัดงานนำเข้ามูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันเดียวกัน เวลา 14.30 น. ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซ่น พร้อมด้วยคุณเดวิด วีลเลอร์ สามี คุณแม็กซ์และคุณลีโอ วีลเลอร์ บุตรชาย เดินทางมาเยี่ยมชมงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ท่านผู้หญิงพลอยไพลินและครอบครัวชมนิทรรศการภาพยนตร์ 4 มิติ เยี่ยมชมร้าน “พึ่งพา” ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้าแม่บ้านสี่เหล่าทัพ ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน และร่วมถอนขนห่านที่ร้านอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยคุณแม็กซ์และคุณลีโอได้รับรางวัลตุ๊กตาและขวดน้ำ