ภาพสุดซึ้ง “พระองค์ภาฯ” ทรงสวมกอด “ทูลกระหม่อมหญิงฯ”

เมื่อเวลา 14.55 น. วันที่ 26 ตุลาคม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้หลังจากเสร็จพระราชพิธี พระองค์ภาฯทรงทรงสวมกอดทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงเป็นพระปิตุจฉาก่อนเสด็จกลับ