คนเมืองรุ่นใหม่เน้นสะดวกทาน ส่งอาหารแปรรูปแช่แข็ง โตต่อเนื่องกว่า 5 พันล้านบาทแล้ว

คนเมืองรุ่นใหม่เน้นสะดวกทาน ส่งอาหารแปรรูปแช่แข็ง โตต่อเนื่องกว่า 5 พันล้านบาทแล้ว

คุณกิตติศักดิ์ วังวรัญญู ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย บริษัท เบทเตอร์แพค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการผลิตและบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของไทย กล่าวถึงการเติบโตของตลาดเครื่องจักรสำหรับการผลิตและบรรจุภัณฑ์ว่า ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน (Rady to Eat) เนื่องจากวิถีการบริโภคและการใช้ชีวิตแบบคนเมืองคนรุ่นใหม่ที่มีความเร่งรีบ พักอาศัยอยู่ในหอพักและคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง ประกอบกับราคาของสินค้าอาหารแปรรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานไม่แตกต่างจากอาหารจานเดียวมากนัก มีความสะอาด หลากหลาย หาซื้อง่าย และสะดวกต่อการบริโภค ทำให้มูลค่าตลาดสินค้ากลุ่มนี้ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีมูลค่าสูงถึง 5,230 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33% ของมูลค่าตลาดอาหารแช่แข็งทั้งหมด

การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน ถือเป็นผลบวกต่อการดำเนินธุรกิจของ เบทเตอร์แพค เนื่องจากลูกค้า 90% ของบริษัท อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้บริษัท ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องประมาณปีละ 20% ส่วนโดยแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์นั้น จะเน้นไปที่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการศูนย์เสียในกระบวนการผลิต ประหยัดพลังงาน มีเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลและควบคุมการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่องแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการผลิตของผู้ประกอบการลดลงด้วย

สำหรับความสามารถทางการแข่งขันนั้น เบทเตอร์แพค ถือเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการผลิตและบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของไทยที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ปัจจุบันธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา ออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและธุรกิจ บริการในการซ่อมบำรุงรักษาด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการ บริการด้านอะไหล่เครื่องจักรทำให้ไม่ต้องรอนาน

จากจุดแข็งดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้านักธุรกิจและผู้ประกอบการขนาดใหญ่ กลาง และ เอสเอ็มอี โดยล่าสุด เบทเตอร์แพค เตรียมขนทัพเครื่องจักรนวัตกรรมใหม่กว่า 40 รายการเข้าร่วมโชว์ในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ระหว่างวันที่ 12-15 มิ.ย.นี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้ามาแวะเยี่ยมชมและขอรับคำปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทได้ตลอดงาน