หอการค้าไทย จับมือ ทีเอ็มบีผลิตรายการ เสริมศักยภาพเอสเอ็มอีไทย

หอการค้าไทย จับมือ ทีเอ็มบีผลิตรายการ “คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY”เสริมศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ผ่านหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB

หอการค้าไทย ร่วมกับ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ผนึกความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพให้กับเอสเอ็มอีไทย จัดทำรายการโทรทัศน์ “คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY” นำกรณีศึกษาธุรกิจของสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า หรือ YEC และธุรกิจของเอสเอ็มอี ทั้งได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของทีเอ็มบี หรือผ่านการอบรมหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB นำไปประยุกต์ใช้ จนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจได้เห็นผลจริง โดยรายการ “คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY” จัดทำจำนวน 20 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที เผยแพร่ผ่านช่อง 30 MCOT HD ช่วงข่าวภาคค่ำสำนักข่าวไทย (ระหว่างเวลา 19.00 – 20.20 น.) วันเสาร์เว้นเสาร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสื่อออนไลน์ของหอการค้า และทีเอ็มบี เพื่อให้ความรู้เป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี นำไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง ต่อยอดให้ธุรกิจเติบโต “ได้มากกว่า”


นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทย ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า (Young Entrepreneur Chamber of Commerce หรือ YEC) ในการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่วประเทศให้มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของหอการค้าในการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ

โดยปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ขึ้นครบทุกจังหวัดแล้ว โดยมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 5,000 คน และหอการค้าไทย ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสมาชิกให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ทั้งในด้านของการบริหารจัดการ YEC ในจังหวัด และธุรกิจของตัวเอง เช่น โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง (SEED), โครงการอบรม YEC President Training และโครงการประกวด YEC Pitching เป็นต้น


การที่หอการค้าไทย ได้ร่วมมือกับทีเอ็มบี ในการจัดทำโครงการเสริมศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ผ่านหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC เป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของ YEC ความรู้ และเทคนิคที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อให้มีความเข้มแข็งในธุรกิจของตัวเอง สามารถลดต้นทุน และยังเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่วประเทศได้รับทราบอีกด้วย

ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยปรัชญาของทีเอ็มบี คือ Make THE Difference ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้น เรามีความมุ่งมั่นและพิถีพิถันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเอสเอ็มอี การคิดอย่างรอบด้าน รวมถึงการส่งมอบองค์ความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลง และมีการแข่งขันสูง เพื่อช่วยต่อยอดให้ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยสามารถเติบโตได้อย่างแตกต่างและยั่งยืน”

ทีเอ็มบี ได้ริเริ่มโครงการ LEAN Supply Chain by TMB ขึ้นมา เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้งซัพพลายเชน ผ่านเทคนิค Lean Six Sigma เน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพครบวงจรด้านการบริหารจัดการการผลิต ลดสินค้าคงคลัง เพิ่มผลผลิตในองค์กร และลดระยะเวลาในการทำงาน โดยหลักสูตรเน้นการเรียนรู้จริง และนำไปใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินการแล้วถึง 6 ปี เปิดหลักสูตรรวม 13 รุ่น และกว่า 100 โปรเจคที่ผ่านหลักสูตร สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้แล้วกว่า 1,150 ล้านบาท มากไปกว่านั้นคือ ผู้เข้าร่วมอบรมยังสามารถต่อยอดธุรกิจกับผู้ร่วมโครงการในเครือข่ายเดียวกันอีกด้วย

“ความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย และทีเอ็มบี ในการผลิตรายการคิดลึก คิดไกล THE VISIONARY จึงเป็นก้าวสำคัญ ที่จะขยายรูปแบบการสนับสนุนความรู้ที่มีประโยชน์ ประยุกต์ใช้ และเห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริงตามแนวทางหลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับเอสเอ็มอีเป็นกำลังผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อไป” ดร. รุจิกร กล่าวสรุป

ติดตามรายการโทรทัศน์ “คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY” ได้ที่ช่อง 30 MCOT HD ช่วงข่าวภาคค่ำสำนักข่าวไทย (ระหว่างเวลา 19.00 – 20.20 น.) วันเสาร์เว้นเสาร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 หรือชมเทปย้อนหลังที่ Facebook Page: LEAN Supply Chain by TMB และ www.tmbbank.com/lean-supply-chain
* * * * * *
#เพราะSMEต้องได้มากกว่า #GetMOREwithTMB #TMBMakeTHEDifference
* * * * * *