นอภ.ภูซางเผย ตลอด 50 ปี ‘ในหลวง ร.9’ เสด็จพระราชดำเนินพื้นที่หลังเขาถึง 12 ครั้ง

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2559 นายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอภูซาง จ.พะเยา เปิดเผยว่าจากการสำรวจพื้นที่หลังเขา 5 อำเภอเช่น อ.จุน-ปง-เชียงม่วน-เชียงคำ และ อ.ภูซาง เบื้องต้นตามข้อมูลของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในอดีตกว่า 50 ปี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนับ 12 ครั้ง แยกเป็นพื้นที่ ต.ร่มเย็น ต.แม่ลาว และ ต.ภูซาง ประกอบด้วยทรงเยี่ยมทหาร-ตำรวจพร้อมทั้งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงพระเมตตาความช่วยเหลือนานัปการไม่ว่าจะเป็นพระราชดำริ ด้านแหล่งน้ำ-การให้อาชีพ โดยเฉพาะอาชีพให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรืออดีตคอมมิวนิตส์ ที่ทำให้เกิดความสงบด้านภายในประเทศเช่นทุกวันนี้ ในการเสด็จฯ มีพสกนิกรชาว 5 อำเภอหลังเขาได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะชาวไทยภูเขายังได้มีการถ่ายภาพหรือบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อให้พสกนิกรกราบไหว้แทบทุกหลังคาเรือน

นายวราดิศรกล่าวอีกว่า การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำแนกออกเป็น

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2514 เสด็จพระราชดำเนินเปิดกองร้อยชาวเขาอาสาสมัครที่ 11 อ.เชียงคำ จ.เชียงราย  ซึ่งอยู่ในห้วงได้เกิดสงครามขัดแย้งทางความคิดระหว่างคอมมิวนิตส์ไทย-ลาว ฝั่งไทยที่บ้านฮวก ต.ภูซาง ฝั่งลาวที่บ้านปางมอญ สปปล.และทรงปลูกต้นขนุนและวันนี้ต้นขนุนยังคงเจริญเติบโตสวยงาม ตามปกติต้นขนุนอยู่ในความดูแลของ  อสอ.ภูซาง ภาพรวมของต้นต้นขนุน ณ วันนี้มีอายุราว 54 ปี ปลูกอยู่บริเวณศูนย์การเรียนรู้อ่างเก็บน้ำห้วยไฟหมู่ 11 ต.ภูซาง อ.ภูซาง  นี้คือเป็นสิ่งดีๆ ที่ชาวบ้านไม่ลืมในการเสด็จของพระองค์

วันที่ 7 ก.พ.2513 ทรงเสด็จพระราชดำเนิเยี่ยม “ค่ายเชียงคำ” และบ้านใหม่ร่มเย็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขาอพยพมาจากประเทศลาว มาอยู่ในพื้นที่  อ.เชียงคำ จ.เชียงราย

วันที่ 16 มิย. 2513 เสด็จพระราชดำเนินอ.เชียงคำ และทรงเยี่ยมกองบังคับการกองร้อยที่ 3 ตำรวจภูธรชายแดน และทรงเยี่ยมตำรวจ/ทหารในเขตปฏิบัติการปราบปรามผู่ก่อการร้าย อำเภอเชียงคำ จ.เชียงราย

วันที่ 25 ธ.ค.2514 เสด็จทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหาร/ตำรวจ ที่ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์ในพื้นที่ อ.เชียงคำ และทรงเยี่ยมราษฏรบ้านน้ำมิน ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.เชียงราย

วันที่ 12 ม.ค.2516 เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฏรบ้านใหม่ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.เชียงราย เวลา 10.05 น.พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหาร/ตำรวจที่ปฏิบัติราชการ ปราบปรามผู้ก่อการ้ายคอมฯล  พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงกับทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าต่างๆที่บ้านตาหลวง บ้านถ้ำเวียงแกน่านและ  ที่บ้านใหม่ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.เชียงราย

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%992

วันที่ 14 ม.ค.2517 เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฏรบ้านใหม่ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.เชียงราย วันที่ 12 ก.พ. 2519 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฏรบ้านใหม่ร่มเย็น อ.เชียงคำ วันที่ 6 มีค. 2519 พระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แก่กองบัญชาการหน่วยรบเฉพาะกองพลที่ 4และทรงเยี่ยมราษฏร อ. เชียงคำ จ. เชียงราย                       (หมายเหตุ-   จ.พะเยา   แยกออกจาก จ. เชียงราย  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2519   )

และเมื่อวันที่ 14 ก.พ.2520 เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านใหม่ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา และทรงพระราชทานไปยังโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น (โชติคุณเกษม 1) ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี วันที่ 15 มกราคม 2522 เวลา เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฏรบ้านร่องส้าน อ. เชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2523 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านร่องส้านตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฏรบ้านร่องส้าน  และบ้านใหม่ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

และวันที่ 31 มกราคม 2525 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด   อนุสรณ์ผู้เสียสละพลเรือน-ทหาร-ตำรวจ 2324 ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละ(พตท.2324)  อ. เชียงคำ-พะเยา

 

ที่มา มติชน