‘ทูลกระหม่อม’พระราชทานอาหารพสกนิกร ทรงโบกพระหัตถ์ทักทาย

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อเยี่ยมประชาชนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเสด็จมายังสวนหย่อมด้านหน้าประตูเทวา-พิทักษ์ พระราชทานข้าวกล่อง มีข้าวเหนียว ไก่ทอด ลองกอง และน้ำดื่ม ก่อนเสด็จกลับได้ทรงทักทายและโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนอย่างไม่ถือพระองค์ด้วย

s__778265

s__778264

s__778263

s__778255

ที่มา มติชนออนไลน์