วัดดังมหาชัยแห่ผ้าห่มพระพุทธวชิรปราการ ไทย-มอญ-พม่านับพันรวมใจหลั่งไหลร่วมบุญสงกรานต์

เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น.ของวันที่ 16 เมษายน ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีส่งท้ายเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีพิธีแห่ผ้าจีวรห่มองค์พระพุทธวชิรปราการ พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดป้อมวิเชียรโชฏก (พระอารามหลวง) ซึ่งก็มีจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ ภายในขบวนมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 1 รูป เดินนำหน้า ตามด้วยชายหนุ่ม 6 คน ที่ถูกสมมติให้เป็นเสมือนตัวแทนของเทพยดาเดินตามพร้อมกับโปรยข้าวตอกดอกไม้ ตามด้วยพระสงฆ์และสามเณรกว่า 100 รูปที่เข้าบวชภาคฤดูร้อน ต่อด้วยขบวนของคณะสงฆ์ที่ถือผ้าจีวรยาวต่อๆกันไปจนไปสิ้นสุดที่ขบวนของพุทธศาสนิกชนนับพันคนที่เข้าร่วมในพิธีแห่ผ้าจีวรผืนนี้ ด้วยจิตที่ตั้งมั่นในการทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน

จากนั้นเป็นพิธีสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ของวัดป้อมวิเชียรโชติการาม และสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งการสรงน้ำฯ ที่วัดป้อมนั้น ก็เป็นการสรงน้ำพระแบบโบราณประเพณีของชาวไทยเชื้อสายรามัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้เนื่องจากในจังหวัดสมุทรสาครมีทั้งลูกหลานชาวไทยเชื้อสายรามัญ และ แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มาทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก การจัดพิธีรดน้ำแบบโบราณของชาวไทยเชื้อสายรามัญนี้ จึงได้รับความสนใจจากทุกคนทุกเชื้อชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน เพราะมีทั้งคนไทย และแรงงานข้ามชาติมาสรงน้ำพระกันอย่างเนืองแน่น

โดยวิธีการสรงน้ำก็จะให้ทุกคนตักน้ำใส่ในขันหรือภาชนะที่เตรียมมา จากนั้นก็เทน้ำลงในรางที่ทำจากท่อพีวีซี ตามจังหวะสัญญาณพร้อมๆกัน เพื่อให้น้ำจากแต่ละคนที่รินรดลงไปในแต่ละรางไหลไปรวมกันแล้วรดลงบนร่างกายของพระสงฆ์ – สามเณรที่นั่งอยู่ในห้องสรงน้ำ โดยท่อรางน้ำนี้ก็เปรียบเสมือนแม่น้ำแต่ละสายหรือจิตใจของแต่ละคน ที่ไหลมาหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่พระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา

โดยตลอดระยะเวลาที่มีพิธีสรงน้ำพระนั้น ทางเทศบาลนครสมุทรสาครก็ได้นำน้ำมาฉีดโปรยปรายคลายร้อนให้กับผู้เข้าร่วมในพิธีด้วย อีกทั้งยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวเมียนมา , การสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด และการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลมหาชัย อ.เมืองสมุทรสาครอีกด้วย