กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่สกัดผักแพง ชี้ผักชี-ขึ้นฉ่าย-ถั่วฝักยาวราคาพุ่ง

กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่สกัดผักแพง ชี้ปริมาณเพียงพอ ราคาใกล้ปีที่แล้ว พร้อมสั่งจัดชุดสายตรวจราคาสินค้ารวมถึงผักสดในช่วงหน้าแล้งด้วย

ลงพื้นที่สกัดผักแพง – นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ผัก ณ ตลาดกลางศรีเมือง ตำบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยภาวะผลผลิตผักในภาพรวมขณะนี้ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณเพียงพอ ต่อความต้องการ สถานการณ์การผลิตผักไม่มีปัญหาขาดแคลน เพราะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกใหม่ เพิ่มขึ้น เช่น นครราชสีมา สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี เป็นต้น ทำให้ปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่า ผลผลิตต่อไร่จะลดลงในช่วงหน้าแล้งก็ตาม

โดยจากการสารวจภาวะการซื้อขายผักและสอบถาม ผู้ประกอบการค้าส่งผักภายในตลาดกลางศรีเมือง พบว่า ราคาขายส่งผักใบ (ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี) ราคาอยู่ในช่วง ก.ก.ละ 15-20 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2561 แต่มีผักบางชนิดที่ไม่ทนต่อสภาพแล้ง เช่น ผักชี ขึ้นฉ่าย มีราคาสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมาอยู่เล็กน้อย ส่วนราคาขายส่งผักประเภทผล เช่น บวบเหลี่ยม มะระจีน แตงกวา มีราคา ทรงตัวใกล้เคียงกับช่วงปีที่ผ่านมา ยกเว้น ถั่วฝักยาว ราคาอยู่ที่ ก.ก.ละ 50-60 บาท สูงขึ้นกว่า ปีที่ผ่านมาประมาณ ก.ก.ละ 10 บาท รวมถึงมะนาว ที่มีราคาอยู่ที่ผลละ 3-6 บาท (ตามเกรด) เนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนเม.ย.นี้ ส่งผลให้ผลผลิตมะนาวในแหล่งผลิตสำคัญ (เพชรบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี) ลดลง

กรมฯ ได้มีการติดตาม สถานการณ์ราคาพืชผักอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวันทั้งในตลาดขายปลีกและขายส่ง รวมทั้งได้ จัดชุดสายตรวจราคาสินค้ารวมถึงผักสดในช่วงหน้าแล้งด้วย หากพบว่าพื้นที่ใดมีราคาสูงขึ้นผิดปกติ จะเข้าไปตรวจสอบความเหมาะสมของราคาจาหน่ายเพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา สูงเกินไป นอกจากนี้จะดำเนินการประสานผู้ปลูกผักในแหล่งเพาะปลูกอื่นๆ กระจายไปยังจังหวัดที่มี การขาดแคลนเพื่อให้ผลผลิตไปถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยใช้กลไกของตลาดในความส่งเสริมของ กรมการค้าภายในเป็นแหล่งกระจายผลผลิตเพื่อถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์